Passerende trein

Snel inzicht in geluid vanwege spoorwegen

De nieuwe geluidwetgeving (Invoeringswet SWUNG) heeft gevolgen voor het (snel) berekenen van de geluidsbelasting afkomstig van het spoor. In voorgaande jaren konden met het programma ASWIN indicatieve berekeningen uitgevoerd worden. Handig en snel. Met de nieuwe wetgeving zijn deze mogelijkheden verdwenen en is een snel inzicht in de geluidsbelasting niet meer mogelijk, hoewel daar vaak wel behoefte aan is. Wij hebben hierop een goed antwoord.

Aanpak

Uit het GeluidRegister spoor destilleren wij de relevante gegevens, zoals geografische gegevens, de intensiteiten, bovenbouw, snelheden etc. Verder inventariseren wij de situatie ter plaatse op basis van openbare informatie, zoals beschikbaar via GoogleMaps, OpenStreetview en eventueel met ontwerptekeningen.

Op basis van deze gegevens bepalen wij met een zelf ontworpen methode I-routine conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de geluidsbelasting. Dat kan op verschillende afstanden, hoogten en mate van afscherming, eventueel met variaties in treingegevens.

Resultaat

Binnen één à twee werkdagen ontvangt u een resultatenblad met daarop:

  • rekenresultaten
  • toetsing aan de grenswaarden uit de Wet Geluidhinder
  • beoordeling aan het lokale geluidsbeleid
  • korte toelichting

Het berekeningsblad geeft daarmee snel inzicht in de situatie ter plaatse en, afhankelijk van de vraagstelling, de mogelijkheden en randvoorwaarden. Informatie waarmee u snel verder kunt.

Als u gebruik wilt maken van deze aanpak, neem dan contact op met één van de contactpersonen die rechts op de pagina vermeld zijn.