Theodoor
Hongens
directeur / senior adviseur

'Het onmogelijke mogelijk maken.'

In bouw- of ontwikkelingsplannen met uitdagende randvoorwaarden, voel ik me in mijn element. Juist daar wordt creativiteit gevraagd van mij en mijn collega's en draagt onze kennis bij aan de realisatie van plannen waarbij de leef- en omgevingskwaliteit ertoe doet. Ik denk dat plannen niet onmogelijk zijn, het zijn alleen de randvoorwaarden die iets onmogelijk maken. De kunst is om de randvoorwaarden en het ontwerp naar elkaar toe te buigen en te verenigen. En dat kan alleen door in projecten met elkaar mee te denken. Naast de begeleiding van vele tenders, bouw- en inrichtingsplannen adviseer ik de gemeente Zaanstad als geluidsarchitect bij de ontwikkeling van het Hembrugterrein en ben ik betrokken bij de invoering van de Omgevingswet voor wat betreft de geluidsaspecten.

Bij het tijdschrift GeluidNLingenieurs en de Raad van Advies van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica ben ik actief betrokken.

Mijn vrije tijd besteed ik aan hardlopen, muziek maken met mijn kinderen, tuinieren en klussen aan mijn huis.