Theodoor
Höngens
directeur / senior adviseur

'Het onmogelijke mogelijk maken.'

In bouw- of ontwikkelingsplannen met uitdagende randvoorwaarden, voel ik me in mijn element. Juist daar wordt creativiteit gevraagd van mij en mijn collega's en draagt onze kennis bij aan de realisatie van plannen waarbij de leef- en omgevingskwaliteit ertoe doet. Ik denk dat plannen niet onmogelijk zijn, het zijn alleen de randvoorwaarden die iets onmogelijk maken. De kunst is om de randvoorwaarden en het ontwerp naar elkaar toe te buigen en te verenigen. En dat kan alleen door in projecten met elkaar mee te denken. Naast de begeleiding van vele tenders, bouw- en inrichtingsplannen adviseer ik de gemeente Zaanstad als geluidsarchitect bij de ontwikkeling van het Hembrugterrein en ben ik betrokken bij de invoering van de Omgevingswet voor wat betreft de geluidsaspecten.

Bij het tijdschrift Geluid en NLingenieurs ben ik actief betrokken. Zo ook bij de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica, waarvan ik voorzitter ben. 

Mijn vrije tijd besteed ik aan hardlopen, muziek maken met mijn kinderen, tuinieren en klussen aan mijn huis.