Geluidregister screenshot

ProRail en M+P zetten het spoor van heel Nederland in een rekenmodel

Ard Kuijpers: "Sinds juli 2012, toen de SWUNG wet in werking ging, moet ProRail gegevens over geluidproductie van het spoor publiek maken. In het geluidregister, dat ProRail beheert, staan allerlei geluidgerelateerde gegevens over het Nederlandse spoor en de omgeving. Waar bevinden zich geluidswallen, welke treinen rijden hier met welke snelheid, waar zijn welke perrons, etcetera. Bij ProRail waren allerlei gegevens voorhanden, maar die waren niet direct geschikt als stevige basis om geluidproductie van het spoor in heel Nederland te berekenen. Ook voor ons een onontgonnen gebied, want niemand had ooit nog geprobeerd om alle gegevens over spoor en omgeving in een rekenmodel te vatten. Maar voor pionieren deinzen we niet terug. We kozen om het model volledig automatisch samen te stellen. Daarvoor schreven we software die zo is opgezet dat iedere kleine verandering aan spoor of omgeving gemakkelijk kon worden doorgevoerd. Uiteindelijk werkte onze aanpak zo goed dat ProRail modules geïntegreerd heeft in haar eigen software."

Orde in gegevens

De gegevens die samen de geluidproductie op een bepaald punt van het spoor bepalen, zijn divers en veelomvattend. Ze waren verdeeld over verschillende afdelingen, databases en programma's. Gegevens waren niet altijd compatibel en compleet. We vonden het belangrijk om een lange termijn visie te bewaken over het geluidregister. Het moest dus solide in elkaar zitten, het was nu de tijd om de zaken te structureren. 

Liever automatisch 

Niet alleen voor de overheid, maar ook voor Nederlanders die dichtbij het spoor wonen, moet zeker zijn dat de gegevens over geluidproductie kloppen. Menselijke fouten wilden we zoveel mogelijk uitsluiten, en veranderingen in brongegevens makkelijk kunnen doorvoeren. We kozen voor een volledig automatische verwerking van de data. In ArcObjects (ontwikkelomgeving voor ArcGis toepassingen) maakten we conversiemodules waarmee het hele geluidmodel vanaf de brondata automatisch wordt samengesteld. Alle stappen zijn gevangen in programmacode, en daarmee eindeloos te reproduceren. De modules zijn afzonderlijk getest en goedgekeurd. Als er een databestand wijzigt genereren we binnen een paar uur tijd een update van het complete model. Voor heel Nederland!

ProRail integreert modules in eigen software

Uiteindelijk bleken de modules die M+P ontwikkeld heeft zo handig, dat ProRail ze overnam en integreerde in haar eigen software. Voor ons het bewijs dat we als klein bureau slim en proactief kunnen werken. Het project geluidmodel motiveert ons om steeds die extra stap te zetten. Niet alleen de klant wordt er wijzer van; wijzelf ook.

play-button
Spoor- en omgevingsmodel voor het GeluidRegister