Privacyverklaring

M+P vindt bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

M+P Raadgevende ingenieurs BV (hierna te noemen: M+P), gevestigd aan Visserstraat 50 1431 GJ, Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

M+P verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Van onze klanten en relaties verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Profielfoto

Doel en basis van de verwerking van persoonsgegevens

M+P verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze services te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Om uw betaling te verwerken
 • Om onze nieuwsbrief te verzenden
 • Om u te authenticeren als u gebruik wilt maken van onze online diensten (mogelijk via uw Microsoft, Google of LinkedIn account)
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten

We verwerken deze gegevens omdat we een contract met u hebben en / of u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor de hierboven gespecificeerde doeleinden. M + P verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

M+P neemt geen beslissingen over zaken die individuen kunnen beïnvloeden op basis van geautomatiseerde verwerkingshandelingen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een M + P-medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

M+P bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden

M+P verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een verwerkingsovereenkomst met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. M+P blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken

M+P gebruikt alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ze stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo te configureren dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via uw browserinstellingen verwijderen.

Gegevens bekijken, wijzigen en verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door M + P, en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mp.nl doen om u te vragen toegang te vragen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek.

In zorg ervoor dat u uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

M+P wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

M+P neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in dit privacybeleid

M+P behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht.