Erik
Olink
senior adviseur

'Zoeken naar nieuwe, creatieve oplossingen voor opdrachtgevers.'

Ik werk nu al 15 jaar met veel plezier bij M+P. Binnen mijn werk probeer ik tot een integrale oplossing op ruimtelijk ordeningsgebied te komen. Het helpen ontleden van een situatie, het bieden van houvast wat betreft wet- en regelgeving en het geven van inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving maakt dat ik mijn ei kwijt kan in mijn werk. Daarnaast vind ik het contact met mensen en de samenwerking tussen een grote diversiteit aan partijen in mijn dagelijks werk erg leuk.

De invoering van de Omgevingswet zorgt voor veel reuring in omgevings- en geluidsland. Ik houd me daarom nu dagelijks bezig met vragen als "hoe verandert het wettelijk kader, wat zijn hiervan de consequenties voor onze opdrachtgevers en waar biedt de nieuwe wet kansen? Inhoudelijk spendeer ik mijn tijd momenteel vooral als adviseur geluid bij Rijkswaterstaat.