Erik
Olink
senior adviseur

'Zoeken naar nieuwe, creatieve oplossingen voor opdrachtgevers.'

Ik werk nu ruim 10 jaar met veel plezier bij M+P. Vooral de integrale toetsing van geluidsbelasting en luchtkwaliteit afkomstig van weg- en railverkeer bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken houdt mij bezig. Hiervoor gebruik ik naast de standaard rekenmodellen ook een Geografisch Informatiesysteem (GIS) om data te verwerken en resultaten te analyseren en te presenteren. Dit maakt het mogelijk ook kwalitatief naar milieuonderwerpen te kijken en verder te gaan dan de wettelijke kaders afdwingen. 

Binnen mijn werk probeer ik tot een integrale oplossing op ruimtelijk ordeningsgebied te komen. Het helpen ontleden van een situatie, het bieden van houvast wat betreft wet- en regelgeving en het geven van inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving maakt dat ik mijn ei kwijt kan in mijn werk. Daarnaast vind ik het contact met mensen en de samenwerking tussen een grote diversiteit aan partijen in mijn dagelijks werk erg leuk.

De invoering van de Omgevingswet zorgt voor veel reuring in omgevings- en geluidsland. Ik houd me daarom nu dagelijks bezig met vragen als "hoe verandert het wettelijk kader, wat zijn hiervan de consequenties voor onze opdrachtgevers en waar biedt de nieuwe wet kansen? Inhoudelijk spendeer ik mijn tijd momenteel vooral als adviseur geluid bij Rijkswaterstaat.