Marc
Burgmeijer
senior adviseur

Sinds 2001 ben ik werkzaam bij M+P. Ik heb een bouwkundige achtergrond.

Vanuit die achtergrond ben ik nu bij M+P op meerdere disciplines actief. Ik kijk naar vraagstukken die zich zowel binnen het gebouw als daarbuiten spelen.

Zo adviseer ik bij ruimtelijke procedures waarin geluid van weg- en railverkeer, industrielawaai en bedrijvigheid een belangrijke rol spelen.

Ik doe ook onderzoek en adviseer bij het bouwen op trillingsgevoelige locaties zoals bijvoorbeeld nieuwbouw langs spoorwegen.