SPB opstelling

Meten van de geluideigenschappen van wegdekken

Wilt u weten hoe stil een wegdek is? Wilt u vaststellen of de afgesproken akoestische kwaliteit van een weg is geleverd? Wij kunnen die vragen voor u beantwoorden. Met onze meetsystemen kunnen we eenvoudig en nauwkeurig de akoestische eigenschappen van een wegdek vastleggen.

CPX-metingen

De CPX-trailer is een praktisch instrument om de geluideigenschappen van het wegdek over langere trajecten te  beoordelen. M+P ontwikkelde een eigen meetsysteem waarmee we onder allerlei omstandigheden de metingen uit kunnen voeren. Een groot voordeel van de M+P-trailer is dat het effect van eventuele stoorbronnen minimaal is. Voor een CPX-meting zijn geen verkeersmaatregelen nodig, de meetmethode is dus vrijwel overal toepasbaar.

Metingen aan voegovergangen

Met het stiller worden van een wegdek, vallen onregelmatigheden zoals voegovergangen steeds meer op. Hierdoor is de vraag naar geluidarme voegovergangen de afgelopen jaren gestegen. Onze meetteams kunnen de geluidproductie van een voegovergang precies in kaart brengen. De meetresultaten kunnen getoetst worden aan de regelgeving (bijvoorbeeld de eisen van Rijkswaterstaat, NBD00401 / RTD1007-3) en wij kunnen aanbevelingen doen om eventuele overlast te verminderen. De meetmethode voor voegovergangen sluit nauw aan bij de SPB-methode.