LSSN Monitoring

Monitoren met betekenis

De vraag naar onbemand meten is groeiende. Grote hoeveelheden data zijn nodig om gefundeerde conclusies te kunnen trekken over uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten. Wordt voldaan aan de milieunormering? Zijn de werkomstandigheden op kantoor zodanig dat een optimale productiviteit mag worden verwacht? Maakt slijtage van de rails het nodig om onderhoud in te plannen? Wij hebben een monitoringssyteem, dat niet alleen de nodige data verzamelt, maar ook antwoord geeft op deze vragen. En wel direct.

Beknopte omschrijving van het systeem

Alle geregistreerde data worden direct via een mobiele verbinding naar ons monitoringsplatform gestuurd. De data worden gespiegeld opgeslagen, zodat bij uitval van een server, alle data nog toegankelijk blijven. Storingen worden gedetecteerd en doorgegeven aan de beheerder, zodat direct actie kan worden ondernomen.

Afhankelijk van de toepassing worden de ruwe data op de meetpost of op de server geïnterpreteerd en omgezet naar parameters die voor de specifieke toepassing belangrijk zijn. Ook kunnen er alerts worden uitgestuurd als een parameter een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Voorbeelden van toepassingen

 • Monitoring van bouwlawaai en -trillingen met:
  • Toetsing aan van toepassing zijnde normen
  • Bepaling van de resterende hoeveelheid activiteiten die nog kunnen worden uitgevoerd binnen de geldende normen
  • Bepaling van de locatie waar nog activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de geldende normen
  • Bepaling locatie bepalende geluidsbron bij een overschrijding van de norm (wordt de overschrijding veroorzaakt door het te onderzoeken proces, of komt de overschrijding van derden?
 • Monitoring geluid- en/of trillingsvoorschriften uit de milieuvergunning van bedrijven
  • Toetsing aan de voorschriften
  • Bepaling locatie bepalende geluidsbron bij een overschrijding (wordt de overschrijding veroorzaakt door het bedrijf, of komt de overschrijding van derden?)
  • Optimalisering representatieve bedrijfssituatie
 • Monitoring geluidsbelasting (spoor)wegverkeer
  • Toetsing aan geluidsproductieplafonds (GPP)
  • Prognose jaargemiddelde Lden–niveaus aan de hand van een meetduur korter dan een jaar
  • Advies over geluidsreducerende maatregelen
  • Bepalen effect van geluidsreducerende maatregelen
 • Levendigheid in kantoren
  • Voldoet het gebruik van het gebouw aan de verwachting?
  • Wordt het gebouw gebruikt conform ontwerp?
  • Zijn er knelpunten?
  • Hoe lossen we dit op
 • Metingen aan spoorinfrastructuur
  • Wat is de akoestische conditie van mijn spoor?
  • Waar kan ik klachten verwachten?
  • Waar en wanneer moet ik onderhoud plegen?
  • Detectie van afwijkingen (voegen, squats)
  • Detectie booggeluid

Mogelijk in te zetten sensoren

 • Geluidsmeters
 • Trillingsmeters
 • Camera
 • Weerstation
 • Klimaatmeters (CO2, luchtvochtigheid etc.)

Uit het bovenstaande mag u concluderen, dat wij niet één van de vele monitoringssystemen presenteren, maar een systeem, dat op basis van het doordacht verzamelen en bewerken van data, betekenis van waarde voor u creëert.