Scherm betuweroute

Maat- en meetwerk bij ontwerp en bouw van geluidschermen

Christiaan: “Een geluidscherm zet je niet zomaar neer. Voordat er een kostenoptimaal ontwerp op tafel ligt, moet er aan nogal wat richtlijnen voldaan zijn. Wij zetten onze ervaring en kennis in om de beste oplossing te vinden, of het nu gaat om ontwerp, uitvoering of controle. Dat doen we het liefst zo innovatief mogelijk. We organiseren regelmatig workshops over geluid en geluidschermen. We vinden dat de huidige eisen erg concreet zijn, ze kunnen functioneler. Het gaat erom de leefomgeving te beschermen tegen geluidoverlast en dat kan op vele interessante manieren.”

Een oplossing voor alle fasen

Wij zijn enthousiast over geluid, hebben voldoende ervaring om die complexe materie te ontrafelen en onze meetmethoden kunnen in iedere situatie geluideigenschappen nauwkeurig vastleggen. Ook in de ontwerpfase denken we graag mee over de juiste constructie en materialen. 

Onderzoek naar invloed luchtkwaliteit

Schermen werken ook positief door op de luchtkwaliteit. Fijnstof en stikstofoxiden worden door het scherm sneller opgestuwd naar boven en verdund, waardoor de luchtkwaliteit dicht bij de weg verbetert. We hebben een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de effecten van allerlei (innovatieve) schermvarianten op de luchtkwaliteit voor het ‘Innovatieprogramma luchtkwaliteit’.