Stalen brug

Voorkom hinder door trillingen en laagfrequent geluid langs spoorwegen

Edwin Nieuwenhuizen: "Het rijden met treinen of trams leidt in de omgeving tot belasting van het milieu in de vorm van (laagfrequent) geluid of trillingshinder. Maatregelen die effectief zijn tegen geluidhinder zijn niet automatisch ook effectief tegen trillingsoverlast. Soms werken geluidmaatregelen zelfs averrechts op trillingen. Dit betekent dat je bij aanpak van trillingen altijd oog moet blijven houden voor de neveneffecten. Daarnaast is het thema trillingen voor spoorverkeer veel minder ver uitgewerkt dan het thema geluid. Dat betekent dat we altijd maatwerk leveren om trillingen aan te pakken. Juist hier komt onze creatieve en wendbare manier van werken goed tot zijn recht om de optimale oplossing voor u te vinden."

Samenwerken om de hinder op te lossen

Bij de aanpak van trillingen komen vele aspecten om de hoek kijken. Daarom moet de kennis uit verschillende disciplines gebundeld worden. Veel van de gevraagde kennis is binnen M+P beschikbaar. Daarnaast werken wij nauw samen met internationale experts die binnen onze organisatie werkzaam zijn. Samenwerking en het delen van ervaringen in binnen- en buitenland staat bij onze projecten dus voorop.

Hoe komen we tot de optimale oplossing?

In geluidland zijn we gewend om met berekeningen en prognoses te bepalen welke geluidreducerende maatregelen er genomen moeten worden. Bij trillingen werkt die aanpak niet.  Berekeningen leveren namelijk vaak onbetrouwbare resultaten op. Daarom voeren wij meestal ook metingen uit om uw probleem in kaart te brengen en op te lossen. Wij benaderen trillingen en laagfrequent (LF) geluid hierbij integraal. Hierbij beperken we onze blik niet tot maatregelen aan de baan of overdrachtsmaatregelen. Wij kijken ook of eventuele bouwkundige aanpassingen de trillingshinder kunnen verminderen.

Ervaring die telt

Voor trillingen bij spoorverkeer is er geen standaard aanpak: er is er geen standaard rekenmethode, geen standaard meetmethode en het beleidstaat nog in de kinderschoenen, afgezien van de beleidsregel trillingshinder spoor (BTS). Gelukkig kunnen wij bouwen op onze ervaringen met het leveren van maatwerk op dit gebied: we controleerden de trillingsoverdracht bij het ontwerp van de HSL-Zuid, we gaven advies en deden metingen bij het vervangen van een spoorbrug, we maakten prognoses bij de aanleg van een spoortunnel en we inventariseerden en adviseerden over trillingsmaatregelen bij de aanleg van een nieuwe lightrail verbinding. Wij zijn dus bekend met alle aspecten van trillingshinderbestrijding.