Meting Bouw Marc Burgmeijer

Kwaliteitscontrole bij oplevering gebouw

Marc Burgmeijer: “In de bouwwereld geven wet- en regelgeving en het bestek de geluidseisen. Bij oplevering van een gebouw wilt u als aannemer of projectontwikkelaar controleren of de gebouwde kwaliteit voldoet. M+P meet of de gerealiseerde voorzieningen voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen. Ook kunt u als gemeente met controlemetingen vaststellen of wordt voldaan aan de waarden die zijn opgenomen in wet- en regelgeving.”

Geluidsmetingen volgens nationale en internationale normen

De metingen voeren wij uit volgens nationaal en internationaal vastgestelde normen. De resultaten geven inzicht in eventuele verbetermogelijkheden. Wij kunnen onder meer de volgende onderdelen voor u meten:

  • geluidsisolatie van bouwkundige situaties, zowel tussen ruimten onderling (geluidsisolatie) als tussen buiten en binnen (geluidwering gevel)
  • geluid geproduceerd door installaties
  • hoeveelheid geluidsabsorptie (nagalm) in een ruimte