Bestemmingsplan

Onderbouwing geluid en luchtkwaliteit voor bestemmingsplan en hogere waarde

Theodoor Höngens: “Bestemmingsplanprocedures (WRO of WABO) vragen om de nodige aandacht. Zeker waar het voor geluid en luchtkwaliteit gevoelige functies betreft op milieubelaste locaties. Een goede afweging van de verenigbaarheid van functies en een juiste motivatie is een must om een bestemmingsplan zonder ‘kleerscheuren’ door de procedures heen te loodsen. Zeker daar waar het complexe situaties betreft”.