Kunstwerk met vrachtwagen

Geluid van voegovergangen

Christiaan Tollenaar: "Bruggen of viaducten met lawaaiige voegovergangen kunnen door omwonenden als hinderlijk worden ervaren. Het geluid van voertuigpassages over dergelijke voegovergangen is duidelijk herkenbaar boven het wegverkeersgeluid. De kans op klachten over geluidhinder is groter wanneer er vanwege geluidbeheersing een stiller wegdektype is toegepast of wanneer er geluidschermen zijn geplaatst. Samen met Rijkswaterstaat hebben we de norm ‘Geluideisen Voegovergangen’ opgesteld. Dit document geeft de geluideisen waaraan een voegovergang in een bepaalde situatie moet voldoen. Wegbeheerders en producenten kunnen met deze informatie de gewenste voegovergang toepassen en hindersituaties door het toepassen van lawaaiige voegovergangen worden hiermee voorkomen.”

Aantoonbaarheid vooraf met de GeluidLabelWaarde (GLW)

Rijkswaterstaat hecht er grote waarde aan dat de geschiktheid van een bepaalde voeg op voorhand wordt aangetoond. Om aan te tonen dat een bepaald type voegovergang aan de geluideis kan voldoen, dient van dit voegtype de GeluidLabelWaarde (GLW) bekend te zijn. Wanneer de GeluidLabelWaarde lager is dan de geluideis, is aangetoond dat het type voegovergang met grote zekerheid aan die eis voldoet. Voor de ‘Meerkeuzematrix Voegovergangen’ hebben wij van de meest voorkomende voegtypen in Nederland de GeluidLabelWaarde al vastgesteld. Maar ook van nieuwe en innovatieve voegproducten kunnen we de GeluidLabelWaarde bepalen.