FLaSH

Textuur van wegdek is belangrijk voor geluidoverlast, rolweerstand en slijtage

Christiaan Tollenaar: "M+P is bekend met alle aspecten van geluidproductie in het verkeer. Er zijn tal van factoren die bepalen hoeveel geluid een wegdek en een voertuig maken. Een factor die meer en meer aandacht krijgt in de ontwikkeling en in het onderhoud van wegdekken is de textuur. Niet alleen omdat de textuur heel direct, bij de bron bepaalt hoeveel geluid er wordt geproduceerd, maar ook omdat textuur invloed heeft op rolweerstand en dus op brandstofverbruik en CO2-uitstoot van auto's en vrachtwagens. Daarnaast vertelt de textuurmeting wanneer het tijd is voor onderhoud. Kortom: een textuurmeting levert allerlei interessante en bruikbare informatie op. Omdat we vonden dat textuurmetingen beter en makkelijker konden, bouwden we zelf aan apparatuur."

Goede textuurmeting voor stiller en schoner verkeer

Textuurmetingen vertellen veel over het wegdek. Gemeentes en provincies kunnen met de metingen snel de staat van hun snelweg bepalen en daaruit afleiden of onderhoud nodig is. Wegenbouwers gebruiken textuurmetingen en -gegevens om stillere wegdekken te ontwikkelen. Rolweerstand is een onderwerp dat steeds vaker ter sprake komt als het over schoner verkeer gaat. De precieze relatie tussen rolweerstand en textuur moet nog verder onderzocht worden, maar zeker is dat textuur kan bijdragen aan brandstofbesparing.

Apparatuur waar je wijzer van wordt

M+P ontwikkelt en bouwt graag zelf. Zeker als we verbeterpunten zien in de bestaande apparatuur. We wilden textuurmeten praktisch en goedkoper maken, zodat ontwikkelaars en beheerders van wegen de metingen snel en veelvuldig kunnen inzetten. En daarnaast zorgen we er ook voor dat de resultaten goed te interpreteren zijn. We maakten twee meetapparaten; geschikt voor lange stukken weg en voor meting op een bepaald punt (stationair niveau). Het meetapparaat voor lange afstanden kan gemakkelijk gekoppeld worden aan de CPX; de compacte trailer van M+P die geluidproductie van het wegdek meet en die koppelt aan eigenschappen van het wegdek. Zie ook flashm.

play-button
FLaSH