Bussen

Werkbare oplossingen en adviezen voor stille voertuigen

Erik de Graaff: “Wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van geluidhinder. Niet verwonderlijk, In Europa rijden miljoenen motorvoertuigen rond, en het wagenpark groeit nog elk jaar. M+P vertegenwoordigt Nederland al 25 jaar in diverse technische keuringscommissies. De ruime ervaring die we hebben met geluidmetingen en akoestisch gedrag van voertuigen gebruiken we volop om stillere voertuigen te helpen ontwikkelen.”