CPX trailer drie naast elkaar

Rijkswaterstaat en provincie Gelderland gunnen M+P raamovereenkomst voor (geluid)monitoring

Zowel Rijkswaterstaat als provincie Gelderland hebben een meerjarige overeenkomst afgesloten met M+P voor de uitvoering van hun monitoringsprogramma’s geluid.

Rijkswaterstaat

Op het Nederlandse hoofdwegennet ligt een groot aantal proefvakken met innovatieve asfaltsoorten. Hier worden alternatieve bindmiddelen en gradaties toegepast en nieuwe asfaltsoorten ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en CO2- reductie. In de beheerfase is er behoefte aan een nauwkeurige inschatting van het verloop en wil men ervaringen opdoen van de gedragskenmerken van zowel deklagen als markeringen gedurende de levensduur. M+P zal op de proefvakken geluidmetingen (SPB en CPX), visuele inspecties (globaal en gedetailleerd) en textuurmetingen uitvoeren. Specifiek voor de wegmarkeringen zullen er naast geluidmetingen ook stroefheids- en zichtbaarheidsmetingen worden uitgevoerd.

Voor de monitoring werkt M+P samen met Kiwa KOAC en Dover verkeersmaatregelen. M+P heeft vele jaren ervaring met het monitoren van proefvakken voor Rijkswaterstaat.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland is met 1.200 km rijweg de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. Op circa 40% van deze wegen ligt stil asfalt. Voor beheer en onderhoud en asset management is het van belang om de eigenschappen van deze wegen in de tijd te kennen. Om hier meer inzicht in te krijgen zal M+P opleverings- en monitoringsmetingen uitvoeren. De opleveringsmetingen betreffen geluidmetingen (SPB en CPX) en textuurmetingen. Op basis van de textuurmetingen zal inzicht worden gegeven in de rolweerstand van de deklagen. Na oplevering komen de wegvakken in een jaarlijks of tweejaarlijks monitoringsprogramma terecht.

M+P voert al vele jaren voor de provincie Gelderland geluidtechnisch onderzoek uit. Met de nieuwe raamovereenkomst wordt hier voor de komende jaren een vervolg aangegeven.