CPX-trailer, groene strepen

Provincie Gelderland gunt M+P de raamovereenkomst voor (geluid)monitoring van wegverhardingen

Provincie Gelderland heeft een meerjarige overeenkomst afgesloten met M+P voor de uitvoering van een monitoringsprogramma voor geluid- en textuurmetingen.

De provincie Gelderland is met 1.200 km rijweg de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. Op ongeveer 40% van deze wegen ligt geluidreducerend asfalt. Voor beheer en onderhoud en asset management is het van belang om inzicht te hebben in de eigenschappen van deze wegen. Daarvoor worden geluid- en textuurmetingen gebruikt. M+P is al decennia een belangrijke speler op het vlak van innovatieve en gestandaardiseerde wegdekmetingen. Voor geluidmetingen worden de ISO-gestandaardiseerde SPB- en CPX- methoden gebruikt. De textuurmetingen zijn belangrijk voor het geven van inzicht in de rolweerstand van de deklagen. Rolweerstand is gerelateerd aan het energieverbruik van het verkeer en daarmee relevant voor duurzaamheidsambities.

Provincie Gelderland heeft duurzaamheid als een belangrijk thema in de Omgevingsvisie verankerd en onderschreef in 2019 het Klimaatakkoord. Het is de eerste provincie die gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder. M+P is een duurzame onderneming en is al acht jaar gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder. We zijn actief om met concrete stappen onze eigen emissie verder te reduceren en om in ons werk bij te dragen aan inzichten en mogelijkheden voor onze klanten om duurzame keuzes te maken.