monitoring geluid in fieldlab door M+P

Artikel Geluidsadaptief bouwen voor luchtvaart

Geluidsadaptief bouwen kan een (deel)oplossing kan zijn voor stedelijke ontwikkeling en biedt oplossingen voor bestaande bouw in door luchtvaart belaste gebieden. De huidige geluidmodellen en geluidcontouren voorzien niet in detailinformatie over geluid op woningniveau. In het Urban Comfort Lab nabij Schiphol zijn metingen uitgevoerd om de invloed van luchtvaart op het geluid in woonwijken beter te begrijpen. TU Delft en AMS Institute hebben daarvoor twee jaar lang continue-metingen uitgevoerd, waarop analyses zijn gedaan. Aanvullend waren er metingen en analyses door M+P. Met de metingen is aangetoond dat gebouwen een afschermend effect kunnen hebben op geluid, en dat die afhankelijk is van de vormgeving en materialisatie. In blad Geluid verscheen onlangs een artikel van Theodoor Höngens en Martijn Lugten met de resultaten van de metingen.

 

De onderzoekers doen momenteel een verdere analyse. Tevens worden de mogelijkheden verkend om het geluid in woonwijken gedetailleerd te voorspellen met bestaande geluidmodellen. Van dat laatste verschijnt binnenkort een artikel.