istock schoorsteen

Onderzoek luchtkwaliteit voor bedrijven

Thijs van Bon: “M+P biedt efficiencywinst bij een combinatie van onderzoeken naar luchtkwaliteit, stikstofdepositie, geur en geluid in het kader van Wabo of Activiteitenbesluit”