Gezondheid in beeld

GES analyse: de gezondheid in beeld

Theodoor Höngens: "Een hoge geluidsbelasting is zeer schadelijk voor de gezondheid van mensen. Toch wonen steeds meer mensen wonen dichtbij snelwegen, sporen of andere geluidbronnen. Enkel de resultaten uit modelberekeningen, gepresenteerd in rapporten en cijfers, zijn meestal niet voldoende om tot de beste inrichting van een woongebied te komen of om te bepalen waar een stiller wegdek of geluidsscherm de meeste positieve effecten heeft op de gezondheid van omwonenden. Een zeer drukke weg in een dun bevolkt gebied kan een minder grote impact hebben op de gezondheid dan een rustigere weg door een drukbevolkte woonwijk. Met een Gezondheids Effect Screening (GES) verbinden we concrete conclusies over gezondheidseffecten aan de meet- en rekenresultaten. Een GES onderzoek is zeer waardevol gebleken in allerlei gezondheidsrelevante beleidsvragen, zoals MER studies."

Verschillende bronnen worden onderling vergelijkbaar

De Gezondheids Effect Screening (GES) is een milieukundig instrument dat een score toekent aan een bepaalde situatie. De onderwerpen geluid- en geurhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid krijgen ieder een GES score, en daardoor worden de effecten van verschillende bronnen onderling vergelijkbaar. De score van een bepaalde situatie bepaalt dan de zogenaamde ‘milieugezondheidsklasse’. Deze klasses lopen uiteen van zeer goed tot aan zeer onvoldoende. 

De juiste beslissingen nemen

Als beleidsmaker die gezondheidsgerelateerde keuzes moet maken voor een bepaald gebied, wilt u meet- en rekenresultaten goed kunnen beoordelen. Met een GES analyse kunt u zien waar het zwaartepunt in de milieubelasting zicht bevindt en kunt u hier vervolgens gepaste actie op ondernemen. Doordat gebruik wordt gemaakt van een klasse-indeling kunnen ook niet-inhoudelijk deskundigen de beoordeling en afweging beter volgen. Een klasse-indeling zegt vaak meer dan de waarde van een geluidsbelasting of concentratie verontreinigende stoffen, zeker als deze met elkaar worden vergeleken.

MER studie woningbouwlocatie Hoofddorp-zuid

Ter afronding van Hoofddorp worden in Hoofddorp-zuid plannen voorbereid voor de bouw van 2.800 woningen. Samen met RBOI hebben wij een MER opgesteld. Onder meer hebben wij in detail aandacht besteed aan een voor de gezondheid gunstige verkaveling van de woningbouw in relatie tot het wegverkeerslawaai op de doorgaande Nieuwe Bennebroekerweg (verbinding Westflank met Rijksweg A4). Daarnaast is het aanwezige luchtvaartlawaai van Schiphol in het onderzoek betrokken.