Isolatiemeting scherm

Meten van de schermeigenschappen

Hoe bepaal je of een geplaatst geluidscherm ook de afgesproken akoestische kwaliteit levert?  Wil je weten hoe de werking van een geluidscherm verandert gedurende de levensduur? Met onze in-situ meetmethoden kunnen we de akoestische eigenschappen van het geluidscherm vastleggen.

Isolatie

Bij de isolatiemetingen wordt gebruik gemaakt van een microfoon array met negen microfoons. Dit wordt aan één zijde van het scherm geplaatst. Aan de andere zijde wordt met een bron geluid geproduceerd. Deze meting wordt vervolgens herhaald zonder scherm tussen de bron en de microfoons. Uit het verschil in gemeten geluidniveau tussen beide metingen wordt de isolatiewaarde bepaald.

Absorptie/Reflectie

Om de reflectie van het geluidscherm te bepalen wordt hetzelfde array gebruikt. Dit wordt geplaatst tussen de geluidbron en het geluidscherm. De microfoons meten dan het geluid dat direct van de geluidbron afkomt als ook het gereflecteerde geluid van het scherm. Er wordt een referentiemeting uitgevoerd zonder geluidscherm waarbij alleen het directe geluid wordt gemeten. Hiermee kan het directe geluid gescheiden worden van het gereflecteerde geluid. Uit de verhouding tussen het gereflecteerde geluid en het directe geluid volgt de reflectiecoëfficiënt van het scherm.

Wat kunt u met deze metingen?

De in-situ metingen bieden nieuwe mogelijkheden om geluidschermen te beoordelen. Het is nu immers mogelijk een productcontrole uit te voeren om te bepalen of het geluidscherm ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen. Ook voor verificatie van de werking van het geluidscherm bieden de in-situ metingen uitkomst. Daarnaast kan nu ook vastgesteld worden of het akoestisch effect van het geluidscherm verandert over de levensduur.

Voor producenten biedt het nieuwe mogelijkheden tijdens de productoptimalisatie: Met de in-situ methoden kan snel en eenvoudig vastgesteld worden wat de mogelijkheden zijn tot optimalisatie en kan snel inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten zijn van een verandering aan uw product. Een testopstelling op uw eigen terrein kan al voldoende zijn om de metingen uit te voeren en geeft direct inzicht in de akoestische eigenschappen van uw product.