HSL

Een handboek voor akoestisch onderzoek aan spoor

Wat komt er allemaal kijken bij een akoestisch onderzoek? Hoe zorgen we er voor dat zaken binnen akoestische onderzoeken op dezelfde wijze worden uitgevoerd? Dit zijn vragen waar ProRail een antwoord op wil krijgen door ons een handboek op te laten stellen. Een handboek geeft houvast aan de akoestisch adviseur en zorgt dat de neuzen dezelfde kant op wijzen.

Het handboek zal zich richten op de typen akoestisch onderzoek waar ProRail mee te maken heeft en alles wat hierbij komt kijken. Zo beschrijft het handboek hoe het wettelijk kader voor spoorgeluid in elkaar steekt. Maar het beschrijft ook welke gegevens noodzakelijk zijn en wat de regels zijn bij de modellering van de rekenmodellen. De afbakening van het onderzoeksgebied en de interactie met het Geluidregister zijn eveneens belangrijke thema’s.

Daarnaast zal er ook worden ingegaan op het doelmatigheidscriterium, de toetsing en beoordeling van berekende geluidsbelastingen en de minimumvereisten aan een rapportage.

Wanneer het handboek gereed is zal het gepresenteerd worden aan de toekomstige gebruikers.