Kerk leerhotel

Kleuren van ruimtes met akoestische materialen

Theodoor Höngens: "In tal van gebouwen en ruimtes is het hoofddoel: luisteren. Genieten van muziek, informatie tot je nemen of prettig ontvangen worden. In concertzalen, kerken, vergaderruimtes, collegezalen, atria en ontvangstbalies telt de akoestiek echt. De geluidervaring in een zaal wordt bepaald door hoe het geluid direct je oor binnenkomt, plus het geluid dat gereflecteerd wordt door bouwkundige materialen. Door het gebruik van akoestische materialen kun je die ervaring beïnvloeden en een ruimte 'kleuren'."

Hoe maak ik de geluidervaring in mijn ruimte goed?

In muziekcentra, auditoria en poppodia is muziekakoestiek belangrijk. In theaters, conferentiezalen, vergadercentra, klaslokalen en sportzalen gaat het meer de informatie overdracht, aangeduid met de term spraakverstaanbaarheid. 

Kortom: bezoekers van uw zaal of ruimte hebben bepaalde verwachtingen en daar moet de akoestiek aan voldoen. Wij maken die begrippen concreet. Door te meten en toepasbare adviezen te geven over akoestische materialen bereiken we de akoestiek die u nodig heeft.

Advies in alle stadia: van ontwerp tot verbetering van bestaande gebouwen

Wij maken akoestiek grijpbaar en concreet. Als het gaat om een nieuw te bouwen concertzaal, of om optimalisatie van voorzieningen, geven we vorm aan het geluid met een akoestisch model. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de ontwerper. Gaat het om aanpassingen in een bestaand gebouw, dan krijgen we met een geavanceerd meetsysteem de juiste geluidinformatie. Akoestische elementen en materialen en eventueel maatregelen in de ruimtevorm geven de juiste verbeteringen. 

Voortreffelijke akoestiek in kapel Het Klooster Amersfoort

Het leerhotel 'Het Klooster' in Amersfoort is een school, vergadercentrum en evenementenlocatie tegelijkertijd. In de kapel wordt regelmatig gezongen en gesproken. We hebben de akoestiek aanzienlijk verbeterd door een verbeterde opstelling van de luidsprekers. Daarnaast zijn suggesties gedaan voor de aankleding van de ruimte en aanpassingen voor de ruimtevorm.