Wildrooster

Stille weginrichting: Wildrooster

Samen met Altena Infra-Materialen BV en Provincie Gelderland hebben wij een stil wildrooster ontworpen. Steeds vaker worden geluidreducerende wegdekken toegepast. Dit in combinatie met het stiller worden van voertuigen en banden is positief voor de leefomgeving. Met de toepassing van geluidreducerende wegdekken wordt niet altijd gekeken naar de andere onderdelen van de weg waar voertuigen ook overheen (kunnen) rijden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan wegmarkeringen, bermblokken en wildroosters.