Hond tussen microfoons

Absorptie en diffusie meting

Wout Schwanen: “De juiste akoestische materialen op de juiste plek máken de geluidservaring in een ruimte. Maar hoe toon je als fabrikant aan dat jouw product voldoet aan specifieke akoestische eigenschappen? Door metingen verlenen wij een akoestische status aan uw product.”

Akoestische Absorptie

Het bepalen van de akoestische absorptie (DLa) wordt uitgevoerd volgens de meetmethode zoals beschreven in NEN 1793-5.

De meetmethode is gebaseerd op het feit dat een microfoon aan de voorzijde van het oppervlak het invallende geluid en het door het oppervlak gereflecteerde geluid ontvangt. De meting wordt uitgevoerd voor een loodrechte hoek van inval door de bron. Door vervolgens de meting te herhalen zonder reflecterend oppervlak is het mogelijk om het direct invallende vrije-veld signaal te bepalen. Vervolgens kan uit de vermogensspectra van deze twee signalen, de geluidabsorptie van het gemeten oppervlak bepaald worden.