Kantoormedewerkster achter de pc straalt tevredenheid uit.

Meetsysteem MACH: ‘Soms heb je de rust en ruimte nodig om een gesprek te voeren zonder luistervinken’ (4/50)

Measuring Acoustics for Comfort & Health, kortweg MACH, is een meetsysteem dat voor een langere periode tijdens kantooruren het geluidsniveau op een kantoorvloer kan monitoren. Het is daarmee een ideaal meetsysteem voor organisaties die de impact van geluid op de productiviteit, het comfort en de gezondheid op kantoor willen monitoren. Een gesprek met Tom Bouwhuis, adviseur bij M+P, over akoestische privacy, gedrag in relatie tot geluidsniveau en de inzichten die MACH hiervoor biedt.

Op kantoor zijn er allerlei gespreksituaties denkbaar, waarbij je behoefte hebt aan privacy. Dat kan een privégesprek zijn of een gesprek met je leidinggevende. Maar het kan ook zijn dat je met een cliënt een gesprek voert waarbij je sensitieve informatie uitwisselt. ‘Je hebt dan behoefte aan de rust en de ruimte om een gesprek te houden zonder luistervinken’, stelt Tom. ‘We noemen dat “akoestische privacy”. Maar hoe meet je zoiets? Het antwoord: met MACH.’

Meten tijdens kantooruren
MACH is een meetsysteem dat M+P met name voor de bestaande geluidssituatie van kantoorruimtes heeft ontwikkeld. ‘Veel kantoormetingen zijn gericht op de gebouwde omgeving’, vertelt Tom. ‘Het gaat dan om materialisatie, indeling en inrichting. Is er bijvoorbeeld voldoende afscherming? Maar bij een dergelijke meting wordt een belangrijk element vergeten: de mensen die gebruikmaken van de kantoorruimte. De meting vindt immers plaats als het kantoorvolk en hun gasten alweer naar huis zijn. Zo niet bij MACH, dat juist tijdens kantooruren meet. Met MACH kun je in kaart brengen hoe gedrag zich uit in geluidsniveaus en – zeker zo belangrijk – in geluidsbeleving. MACH geeft met andere woorden aan hoe levendig een geluidsomgeving is. Daarbij gebruikt MACH classificaties als “stil”, “rustig”, “levendig” of “turbulent”. Turbulent is eigenlijk nooit goed, maar levendig is perfect voor een omgeving met veel overleg. Denk aan een architectenbureau waar een team samen bezig is met een ontwerp. Programmeurs die de hele dag vooral met hun eigen computer bezig zijn, hebben juist meer aan een stille of rustige werkomgeving. Zoiets kun je alleen maar meten als de kantoorvloer gebruikt wordt zoals deze bedoeld is. En dat is nou juist de toegevoegde waarde van MACH.’

Gedragspatronen
Een meting overdag mag geen momentopname zijn. Er moet voor langere tijd aaneen gemeten worden. Zelfs een hele dag is niet afdoende. De ene dag is immers de andere niet; ze verschillen onderling in activiteiten en bezettingsgraad. Ook de ene week is levendiger dan de andere. Vandaar dat MACH meerdere weken achtereen de geluidssituatie meet. ‘Op die manier kunnen we een base line vaststellen’, legt Tom uit. ‘We ontdekken dan bepaalde patronen. Zo hadden we een meting bij een opdrachtgever met een ploegendienstrooster. Uit de meting bleek dat de wisseling van een shift zorgde voor extra turbulentie op de werkvloer. Drie keer per dag – want er zijn drie shiftwisselingen – werd het een half uur voor en een half uur nadat de nieuwe ploeg aan het werk ging extra rumoerig. Er werd ander gedrag vertoond en dat uitte zich in een ander geluidsniveau.’

Nieuw meetsysteem
De ontwikkeling van MACH begon bij de behoefte om voor langere tijd de geluidssituatie te kunnen monitoren op de momenten dat de mensen aan het werk zijn. Tom: ‘In eerste instantie hingen we onze geluidsmeters op in de kantoorruimte. Maar die apparatuur is én duur én we kunnen deze niet zo lang missen. Daarom hebben we zelf een nieuw meetsysteem ontwikkeld met goedkopere sensoren en een slimmere dataverwerkingsunit. MACH kan bijvoorbeeld een status direct naar ons webportaal sturen. We krijgen zo realtime scores door van de levendigheid van dat moment. Om deze functionaliteit toe te voegen, hebben we een tijdje naast de meters gezeten en onze eigen scores – wat is onze geluidsbeleving? – vergeleken met de output van het meetsysteem op verschillende parameters. Daarna hebben we ook nog andere experts én leken naar geluidsfragmenten laten luisteren. Zo hebben we MACH kunnen “voeden” en krijgen we nu voor iedereen te begrijpen scores door. Het gaat hierbij niet zozeer om het geluidsniveau, maar om de subjectieve waarde die mensen op de kantoorvloer eraan toekennen. Dat past nu eenmaal beter bij het in kaart brengen van gedrag.’

Van materiaal en inrichting tot bewustwording
Na enkele weken monitoren en analyseren, volgt een advies. ‘MACH geeft ons inzicht in gedragspatronen en de bijbehorende geluidsniveaus. Dat combineren we vervolgens met bouwkundige metingen. Als daaruit blijkt dat het geluid langer in de ruimte blijft rondzingen en we zien uit de MACH-metingen dat het geluidsniveau daar ook vrij hoog is, dan kan ons advies zijn om in deze ruimte meer absorptiemateriaal toe te voegen. Is het geluidsniveau juist laag, dan vergroot extra absorptiemateriaal de verstaanbaarheid en dat wil je ook niet. Kun je op 30 meter afstand met je collega meeluisteren… Het is dan beter de akoestische privacy met afscherming te vergroten.’ Naast advies over te gebruiken materialen of de inrichting, adviseert M+P ook over gedrag van de mensen die gebruikmaken van de kantoorruimte. ‘Het gaat dan om bewustwording: wat kan, met het oog op de productiviteit, het comfort, de gezondheid en de akoestische privacy, wél en wat kan niet in deze specifieke ruimte? Dat vind ik ook zo mooi aan MACH: je kunt mensen met feitelijke informatie wijzen op de impact die hun gedrag heeft op het geluidsniveau.’