IPL

Innovatie Programma Luchtkwaliteit: effect van geluidschermen op luchtkwaliteit

Jan Hooghwerff: "Het meten van luchtkwaliteit is interessant, maar ingewikkeld. Het is een mooie uitdaging om grip te houden op de grote hoeveelheid verstorende factoren, zodat je meetresultaat betrouwbaar is. In de proeftuin die we inrichtten om het effect van geluidschermen op luchtkwaliteit te meten is dat uitstekend gelukt."

Innovatie Programma Luchtkwaliteit: proeftuin voor luchtonderzoek

Als er een weg aangelegd of verbreed wordt, hoe kunnen geluidschermen dan luchtvervuiling beperken? Dat was een belangrijke vraag voor het ministerie en dus voor Rijkswaterstaat. Binnen het Innovatie Programma Luchtkwaliteit richtten we een uitgebreide proeftuin in waarin allerlei verschillende schermen werden beproefd. Juist omdat het zo veel inspanning heeft gekost om het effect van maatregelen statistisch goed te onderbouwen, zijn de resultaten uit dat onderzoek waardevol. Ze worden regelmatig gebruikt in rapporten en offertes.

Dertien meetpunten voor betrouwbaar resultaat

Als je luchtkwaliteit goed wilt meten, moeten veel voorwaarden in orde zijn: een geschikte locatie, een lange doorlooptijd, kwaliteitsapparatuur en de nodige expertise. We hebben niet alleen onze eigen expertise en faciliteiten, maar gebruiken ook die van ons zusterbedrijf Müller-BBM. 

In de proeftuin is elke geluidschermvariant drie maanden beproefd. Er waren in totaal dertien meetpunten ingericht. Elk meetpunt was standaard voorzien van een Airpointer voor NOx en NO2 en een Osiris voor fijnstofmetingen. Daarnaast was op een aantal meetpunten aanvullende apparatuur geplaatst waaronder: zeven TEOM's, acht weerstations, drie Ozon meetbanken, een TEOM-FDMS en twee LVS referentie apparaten voor PM10 en PM2.5.

Zelf luchtkwaliteit onderzoeken? M+P helpt bij afweging.

Wil u het effect meten van maatregelen die u hebt genomen om luchtkwaliteit te verbeteren? Of vragen burgers om tests? U vraagt zich misschien af of meten zinvol is. Laten de omstandigheden het toe, levert meten wel een significant betrouwbaar resultaat? Om gemeenten en provincies bij de afweging te ondersteunen hebben we voor CROW een ‘Afwegingskader voor het bepalen van de lokale luchtkwaliteit’ opgesteld. Daarvoor gebruikten we onze eigen ervaring uit onderzoeken en de ervaring en kennis van deskundigen. 

Eerst nadenken, dan doen

Ons standpunt in luchtkwaliteitsmetingen is: eerst nadenken voor u tot actie overgaat. Het is belangrijk eerst te onderzoeken of het zinvol is om budget en energie in een onderzoek te steken. Onderzoeksbudget moet effectief gebruikt worden. Wij kunnen de inschatting samen met u goed maken.