Emplacement Nijmegen

Managing the noise capacity of rail yards

Thijs van Bon: "Rail yards are used to work on railway material, for instance cleaning carriages internally and externally, checking their technical state and changing the composition. These yards are often sprawling pieces of land in the middle of an urban area. Since the nineties, railway yards are regarded as industrial terrains. Therefore, stricter sound norms are applied to yards than to trains when they are in operation on the tracks. Not surprisingly, the subject of noise and its occurrence is a hotly debated issue. We proudly look back on our many years as policy advisor for ProRail, manager of Dutch rail yards."

Anders dan gangbaar spoorweggeluid

Emplacementen veroorzaken ander geluid dan treinen op doorgaande spoorlijnen. Dit komt doordat er plaatsvaste activiteiten plaatsvinden, zoals het stationair draaien van een dieselloc en  het in werking zijn van de ventilatie om de rijtuigen voor te verwarmen. Maar ook het rijden van het materieel van de ene proceslocatie naar de andere (het rangeren) brengt andersoortig geluid met zich mee. Zo is de voertuigsnelheid veel lager dan op de vrije baan. Verder bevinden zich op emplacementen veel wissels die nodig zijn om de proceslocaties met elkaar te verbinden. Bij passage van deze wissels kan onder bepaalde omstandigheden booggeluid ontstaan, dat schel en intens van karakter is en tot veel hinder kan leiden.

Afgemeten maatregelen

De afgelopen twee decennia zijn veel inspanningen gedaan om de geluidsuitstraling door emplacementen te beperken. Hiervoor zijn grootschalige programma’s in het leven geroepen, zoals het Project Industrielawaai emplacementen (PRIL) en het Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen (UPGE). Binnen het kader van deze programma’s zijn de meeste emplacementen voorzien van voegloos spoor en van systemen om booggeluid terug te dringen. Dit doen die systemen door het aanbrengen van dun laagje conditioneringsmiddel op de spoorstaven. Ook zijn treinen aangepast om het geluid van installaties die in werking zijn terwijl zij stil staan, te verminderen. Deze maatregelen zijn erg kostbaar. Het is erg belangrijk om precies te weten welk effect  zij sorteren en welke maatregel in een bepaalde situatie het meest effectief is.

Complexe berekeningen

Wat is de geluidsbelasting die een emplacement op de omgeving veroorzaakt? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het hangt namelijk sterk af van de processen die op dat moment worden uitgevoerd, welk materieel aanwezig is en via welk traject wordt gerangeerd. Dit is iedere dag weer anders. Emplacementen behoren daarom tot de meest complexe inrichtingen van ons vakgebied. Om meer grip op te krijgen op de invloed van de bedrijfssituatie heebben we de systematiek van Dynamisch Geluidsmodelen ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk om flexibel en efficient verschillende bedrijfssituaties snel door te rekenen. Deze systematiek is inmiddels door ProRail opgepakt en wordt nu landelijk uitgerold. ProRail klopte daarvoor bij ons aan de deur voor het ontwikkelen van de software.