Windturbine

Evaluation of sound production of wind turbines and immission values in the environment

Edwin Nieuwenhuizen: "wind turbines are regarded as an environmental friendly way of generating electric power, but its wide application is often obstructed by the negative acoustic effects on the environment. Balancing the advantages and negative side effects requires a thorough knowledge of the way turbine noise is generated, propagated and experienced by people living nearby. M+P cooperates with our colleagues within the Müller-BBM group to develop evaluation tools and applications for turbine manufacturers, energy companies and local communities”.

Voorspelling van de geluidsproductie van een windturbine

M + P is betrokken bij de ontwikkeling van de geluidsregelgeving voor windturbines op land in Nederland. Sinds 2011 wordt het geluid van windturbines beoordeeld met behulp van de twee indicatoren Lden en Lnight, waarbij beide indicatoren staan ​​voor de omgevingsgeluidsniveaus gemiddeld over een volledig jaar. Omdat de geluidsproductie van een windturbine sterk afhankelijk is van de windsnelheid op hubhoogte, is het essentieel om windsnelheidstatistieken op grotere hoogte te begrijpen. Hubhoogtes van 80 tot 120 meter moderne windturbines kunnen 's nachts het plafond van de grenslaag overschrijden. In dergelijke gevallen kunnen windstatistieken niet worden afgeleid uit hoogtegegevens van 10 meter en is speciale modellering vereist. We hebben een webgebaseerde tool voorbereid om de relevante parameters voor langetermijn windgegevens van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te berekenen. Een link naar het windgereedschap vindt u hier.

Ontwerp en optimalisatie van windparken

De effecten van kielzog op de stroomproductie, schaduwflikkering en blootstelling aan lawaai bij de woningen moeten een belangrijke rol spelen bij het plannen en ontwerpen van windparken. De ontwikkeling is vaak een iteratief en tijdrovend proces waarbij de lay-out van de boerderijen, turbine-afstand, naafhoogte, type en aantal turbines moeten worden gevarieerd. In sommige situaties kan het nuttig zijn om het geluid te beperken dat wordt gegenereerd door turbines die zich het dichtst bij de woningen bevinden. Mitigatie kan worden bereikt door een geluidsmodus in te stellen voor die turbines. Al met al moet de milieu-impact worden beoordeeld voor een aantal ontwerpvarianten. Om snelle optimalisatie te vergemakkelijken, ontwikkelde M + P een Dynamic Noise Model. Met deze tool kunnen veel variëteiten worden berekend met slechts een enkele klik op een knop. Na het voorbereiden van de invoergegevens van de modellen kan de geluidsbepaling door planners worden uitgevoerd zonder tijdrovende berekeningen.

Geluidsmetingen

In sommige gevallen & nbsp; moet het geluidsvermogen van de turbine worden geverifieerd door metingen & nbsp; bij representatieve windsnelheden. Op het gebied van verificatie en handhaving past de Nederlandse wetgeving goed bij IEC 61400-11: 2012. Deze meting betreft synchrone data-acquisitie van meerdere signalen, inclusief het toerental van de turbines. De metingen zijn complex, maar met onze eigen software kunnen we u snelle en betrouwbare resultaten bieden.

Toegevoegde waarde van M+P

De spanning tussen efficiëntie en geluidshinder zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet verdwijnen. Met onze aanpak willen we ervoor zorgen dat de steun voor deze vorm van groene energie behouden blijft. Wat heeft M+P te bieden?

  • kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving;
  • begrip van hoe ruis wordt gegenereerd en gepropageerd;
  • effectieve communicatie met lokale autoriteiten;
  • ervaring met metingen via meerdere kanalen.