IBM uithoorn

Een goede leefomgeving is meer dan voldoen aan de bouwregels

Suzanne Dijs: "Bij het ontwerpen, het renoveren van gebouwen of wijzigen van functie moet men vanzelfsprekend voldoen aan de bouwregelgeving. Maar voor een comfortabel, goed functionerend gebouw is meer nodig. Er is aandacht nodig voor de leefbaarheid en duurzaamheid. Een goed doordacht ontwerp betaalt zich op de lange termijn altijd terug."

Leefbaarheid en duurzaamheid

Voor een goede leefbaarheid in een woon- of werkomgeving is aandacht nodig voor een gezond binnenmilieu, comfort, voorkomen geluidshinder, en aangename akoestiek. Dit is goed te combineren met een duurzaam gebouw waar het energieverbruik beperkt is. 

Onze aanpak

Wij schakelen tussen vier niveaus: omgeving, gebouw, ruimte en bouwconstructie. Wij benaderen de vraagstelling integraal en leggen verbindingen tussen de verschillende ontwerpdisciplines. Hierdoor ontstaat een voor de gebruiker/bewoner verantwoord bouwfysisch ontwerp, binnen de (financiële) mogelijkheden van de gebouweigenaar. In onze advisering zijn wij ondersteunend en pragmatisch van aanpak.

Inzet op verschillende niveaus

We zijn thuis in verschillende typen onderzoeksvragen:

 • meten en rekenen, plantoetsing, vergunningsaanvraag, afname- en controlemetingen, etc.
 • advisering, bedenken van oplossingen, hulp bij de keuze tussen meerdere alternatieven, weging van de verschillende mogelijkheden, technische advisering, zoeken naar de beste oplossing voor een bouwplan (engineering), geluidarm ontwerpen, beleidsadvies (verschillende toekomstscenario’s, variantenanalyses, etc.)
 • ontwikkeling, ontwikkeling van meet- en rekenmethoden, gebiedsontwikkeling, effectstudies van voorgenomen beleidsimplementaties, aanpassen van regelgeving.

Kennis

De kennis die we inzetten in onze advisering heeft betrekking op:

 • warmte, warmtetransport in bouwconstructies, thermische isolatie, koudebrug
 • vocht, vochttransport in bouwconstructies, inwendige condensatie, oppervlaktecondensatie
 • binnenmilieu, binnenklimaat, thermische behaaglijkheid (temperatuurontwikkeling in ruimten), ventilatie, luchtsnelheden, zontoetreding en zonwering
 • lucht- en waterdichtheid van de gevel
 • verlichting, daglicht (daglichttoetreding en daglichtwering)
 • energiegebruik, energiebesparing, energieprestatie (EPC, EPA, EPG)
 • bouwakoestiek, geluidsisolatie, geluidsabsorptie, luchtgeluid, contactgeluid, geluidswering gevel, nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid, geluidsuitstraling naar de omgeving toe, geluidsuitstraling van installaties binnen gebouwen, trillingen van bijvoorbeeld liften en koelmachines
 • bezonning, beschaduwing, windklimaat (stedenbouwfysica)