Hond tussen microfoons

Absorptie en diffusie meting

Wout Schwanen: “De juiste akoestische materialen op de juiste plek máken de geluidservaring in een ruimte. Maar hoe toon je als fabrikant aan dat jouw product voldoet aan specifieke akoestische eigenschappen? Door metingen verlenen wij een akoestische status aan uw product.”

Akoestiek, geluidservaring en materiaaleigenschappen

In concertzalen, studio’s, vergaderruimtes, collegezalen, atria en ontvangstbalies telt de akoestiek echt. Hoe het geluid je oor binnenkomt, bepaalt je geluidservaring. Daar waar het geluid de ruimte in gaat, komt het ook weer terug via de materialen in de ruimte.  Materialen kunnen het geluid opnemen (absorptie) of aan de ruimte teruggeven (reflectie en diffusie). Deze materiaal eigenschappen kunnen wij door metingen vaststellen. In-situ of in het meetlaboratorium.

Het meten van de akoestische materiaal eigenschappen geeft u een voorsprong bij het verkopen van uw product! 

Het voorbeeld dat u op de foto ziet is een meting van de akoestische absorptie en diffusiteit zoals wij die in-situ kunnen uitvoeren.

Akoestische Absorptie

Het bepalen van de akoestische absorptie (DLa) wordt uitgevoerd volgens de meetmethode zoals beschreven in NEN 1793-5.

De meetmethode is gebaseerd op het feit dat een microfoon aan de voorzijde van het oppervlak het invallende geluid en het door het oppervlak gereflecteerde geluid ontvangt. De meting wordt uitgevoerd voor een loodrechte hoek van inval door de bron. Door vervolgens de meting te herhalen zonder reflecterend oppervlak is het mogelijk om het direct invallende vrije-veld signaal te bepalen. Vervolgens kan uit de vermogensspectra van deze twee signalen, de geluidabsorptie van het gemeten oppervlak bepaald worden.

Akoestische Diffusiteit

Het bepalen van de akoestische diffusiteit wordt uitgevoerd conform de meetmethode zoals vastgelegd ISO 17497-2.

Geluid dat op een oppervlak valt, kan door de (onregelmatige) vorm van het oppervlak in verschillende richtingen gereflecteerd worden (diffusiteit). Doel van deze meting is om de diffusiteit van de proefpanelen te bepalen. De mate van diffusiteit wordt uitgedrukt in de genormaliseerde akoestische diffusie coefficient dn in dB.

De meetmethode is gebaseerd op het feit dat een serie microfoons aan de voorzijde van het oppervlak het invallende geluid van de bron en het door het oppervlak gereflecteerde geluid ontvangt. De metingen worden uitgevoerd voor verschillende hoeken van inval door de bron. Door vervolgens de meting te herhalen op het reflecterend oppervlak is het mogelijk om het verschil in het gereflecteerde signaal tussen het referentieoppervlak en het te bemeten oppervlak te bepalen. Vervolgens kan uit de vermogensspectra van deze twee signalen, de diffusiteit van het gemeten oppervlak bepaald worden.

Met medewerking van de firma Wonderwall Studios (met hond Nahla).