Beweegbare brug 2

Geluidhinder van beweegbare bruggen

Christiaan Tollenaar: “Nu ook op het provinciale en gemeentelijke wegennet steeds meer stil asfalt wordt aangelegd, blijken beweegbare bruggen een bron van geluidhinder te worden. Steeds vaker worden lokale wegbeheerders geconfronteerd met klachten van omwonenden.”

Geen brug is het zelfde

Als de hinder van de brug aangepakt moet worden, kunnen er geluidmaatregelen worden genomen. Om goed advies te kunnen geven is het nodig om de opwekkingsmechanismen van het geluid te kennen. Relevant hierbij zijn onder andere:

  • de voegovergangen; standaard of stille voeg;
  • de ingangsimpedantie; hoeveel energie neemt de brug op;
  • trillingsoverdracht; massa, stijfheid en demping bepalen in hoeverre de hele brug in trilling komt;
  • afstraalefficiency; stijfheid, vorm en omgeving bepalen hoe gemakkelijk de trillende brugdelen geluid afstralen naar de omgeving.