Directly applicable solutions for quieter vehicles

Bussen

Directly applicable solutions for quieter vehicles

Erik de Graaff: “Road traffic is one of the major causes of noise pollution. This is certainly no surprise: there are millions of motor vehicles on European roads at any given moment, and the fleet is increasing by the year. M+P has been representing the Netherlands on various technical assessment committees for 25 years. We take maximum advantage of our extensive experience with sound measurements and the acoustic behaviour of vehicles to assist with the development of quieter road vehicles.”

Geluidhinder beperken voor een gezondere leefomgeving

Het geluid dat al die voertuigen produceren is slecht voor de gezondheid. En dus verdient het terugdringen van wegverkeergeluid aandacht. Een deel van de oplossing ligt bij reduceren van het band-wegdek-geluid, met ‘stil asfalt’ en stillere banden. Het andere deel ligt in het voertuig zelf.

Geluidhinder heeft veel oorzaken

Geluidhinder van voertuigen kan voortkomen uit een aantal bronnen zoals de motor zelf, de uitlaat en het aandrijfmechanisme. Maar ook uit procesgeluiden zoals laden en lossen en uit de koelinstallatie.

M+P adviseert al 25 jaar bij Europese keuringsvoorschriften

Sinds 1970 zijn er normen voor de maximaal toelaatbare geluidemissie van voertuigen. Dat is geregeld via een Europees geharmoniseerde typekeuring (70/157/ECC). M+P vertegenwoordigt Nederland al 20 jaar bij verschillende technische EU- en UNECE-commissies bij het samenstellen van keuringsvoorschriften. We werken nauw samen met RDW, ministerie van Infrastructuur en Milieu, EU en de industrie.

Direct toepasbare oplossingen voor stillere voertuigen

De wetgever eist stillere voertuigen, maar ook klanten vragen erom. M+P denkt en werkt op alle niveaus mee. Als een busmaatschappij bijvoorbeeld een betere service wil leveren aan zijn reizigers door het interieurgeluid te verbeteren, dan dient het hele voertuig stiller te worden. We nemen zowel gedetailleerd akoestisch onderzoek, brondetectie en ontwerpadvies voor onze rekening. We worden graag uw in-house consultant.