Scherm naast spoor

Kennisdocument geluidsbeperkende constructies langs spoorwegen

Vorige week hebben we het Kennisdocument geluidsbeperkende constructies langs spoorwegen opgeleverd. Dit document beschrijft de actuele stand van zaken van geluidschermen langs spoorwegen.