Kantoor buiten

Gezonde Productieve Werkplek (HPEE)

Een gezonde werkplek is er niet zomaar. Onderzoeken van Dutch Green Building en Leesman laten zien dat er nog flinke verbeteringen haalbaar zijn in het binnenklimaat en de geluidsomgeving. Het concept HPEE (Healthy, Productive and Energy Efficient, spreek uit ‘happy’) beoogt de werknemerstevredenheid te verbeteren, de arbeidsproductiviteit te verhogen én energie te besparen. Kortom iedereen ‘happy’: de werknemer, werkgever én gebouweigenaar.

Potential Productivity Index [PPI]

De productiviteit is deels gekoppeld aan het ervaren comfort. Immers als we comfortabel kunnen werken, hoeven we ons minder aan te passen aan de omgeving. We kunnen onze energie dus optimaal richten op onze werkactiviteiten. Voor het bepalen van de productiviteit is er veel internationaal onderzoek uitgevoerd, veelal onder geconditioneerde omstandigheden. Op basis van de daar gevonden relaties en de metingen aan de waarden voor temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 wordt de Productivity Index [PI] bepaald. Deze index geeft de productieve tijd aan gerelateerd aan de totale werktijd bij optimale omstandigheden. Door de Productivity Index te combineren met uuropbrengst van medewerkers of met de personeelskosten, wordt inzicht verkregen over het potentieel dat met een beter binnenklimaat kan worden gerealiseerd.

Gebouw onder de loep

Metingen op en rondom de werkplek geven een heldere weergave van de gebouwprestaties. Meten in een bestaand gebouw legt mogelijk de knelpunten bloot. Metingen in een nieuw gebouw geven de kans te laten zien hoe het gebouw optimaal is afgestemd op de gebruiker. Wij zetten graag onze expertise in om uw gebouwprestaties in kaart te brengen, bijvoorbeeld met:

  • Quick-Scan: geeft snel inzicht in klachten met een opstap naar een gerichte praktijkoplossing
  • langdurig monitoren: HPEE concept  uitwerken -  labeling ICR en PI (vóór en ná interventies)
  • ontwerp en analyse: op maat traject voor een gezonde werkplek in een gezond gebouw