Zaagmachientje

Arbeidsgebonden trillingen bij FloraHolland

Wettelijk zijn werkgevers verplicht om de blootstelling aan trillingen van werknemers te beperken. Deze bepaling is opgenomen in het Arbobesluit. Het betreft hand-, arm- en lichaamstrillingen. Bij het opstellen van een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) kan de blootstelling inzichtelijk worden gemaakt. Voor de drie vestigingen van FloraHolland in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk hebben we metingen verricht om de voorkomende arbeidstrillingen te bepalen.

Metingen

De metingen dienen plaats te vinden conform de NEN-EN-ISO 2631-1 voor lichaamstrillingen en de NEN-EN-ISO 2631-5 voor hand-arm trillingen. Deze metingen vinden in twee horizontale en in verticale richting plaats. Van belang zijn vooral trillingen met een frequentie tussen de 1 en 100 Hz.

Inventarisatie bij FloraHolland

Bij FloraHolland is een nieuwe RI&E opgesteld. Er is hier sprake van een grote diversiteit aan elektrokarren. Er zijn zowel zit- als opstaptrekkers in gebruik met massieve- of luchtbanden. Verder is bij de technische dienst elektrisch gereedschap in gebruik dat trillingen veroorzaakt. De meest gebruikte apparatuur is door ons gemeten.

We hebben de trekkers voorzien van een geavanceerd meetsysteem. Om een goed beeld te krijgen van de trillingsniveaus is gedurende enkele tientallen minuten gemeten. Het handgereedschap is korter gemeten, circa 1 minuut. Voor al deze hulpmiddelen en gereedschappen is vervolgens de maximale gebruiksduur vastgesteld.

Door de inventarisatie en metingen is bij FloraHolland bekend waar de risico's liggen. Ook helpen de onderzoeksresultaten bij de keuze van de inzet van arbo-technisch gunstig materieel en bij de aankoop van nieuw materieel.