Bombadier RSG testvoertuig

Exterieurgeluid van treinen meten en geschikte testlocaties daarvoor vinden

Wout Schwanen: "Voordat een trein toegelaten wordt op het Nederlandse spoorwegennet moet deze aan een heleboel eisen voldoen. Zo zijn er onder andere eisen gesteld aan de hoeveelheid geluid die een trein mag produceren. De geluidsproductie van een trein wordt bepaald door een aantal factoren. Naast het voertuig zelf wordt de geluidsemissie beïnvloed door de railruwheid en de dynamische eigenschappen van het spoor. Er zijn dan ook eisen gesteld aan de railruwheid en de uitdemptijd van het spoor waarop de geluidmetingen uitgevoerd worden. Er komt dus vaak veel meer bij kijken dan alleen het uitvoeren van een geluidmeting. Dit maakt het juist tot een veelzijdig en uitgebreid werkveld waarin we onze kennis van voertuigen en baaneigenschappen goed kunnen combineren."

Tijd is geld

Bij het uitvoeren van exterieur geluidmetingen is de tijd die beschikbaar is om de metingen uit te voeren vaak beperkt. Daarom is het voor u zeer belangrijk dat de tijd die beschikbaar is zo efficiënt mogelijk gebruik wordt. Doordat we simultaan op meerdere kanalen en op meerdere posities naast het spoor het geluid kunnen meten, kunnen we in deze weinige tijd toch voldoende metingen uitvoeren om te bepalen wat de geluidemissie van uw voertuig is. En hebben we, indien noodzakelijk voldoende data beschikbaar om te bepalen hoe we het voertuig stiller zouden kunnen maken.

Ervaring

We hebben inmiddels veel ervaring met het uitvoeren van geluidmetingen aan treinen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het werk dat we hebben gedaan voor de toelating van een nieuw type trein op de Randstadlijn. Als onafhankelijke partij zijn we door Bombardier ingeschakeld om de hele meetcampagne uit te voeren. We hebben met behulp van ons ARRoW systeem een meetlocatie uitgezocht. Op die plek hebben we vervolgens de railruwheid en dynamische eigenschappen van het spoor ter plekke gemeten om te bepalen of de gekozen locatie aan de gestelde eisen voldeed. Deze locatie is vervolgens ook gebruikt om geluidmetingen aan passerende, remmende en optrekkende voertuigen te doen. Met die informatie hebben we beoordeeld of de trein voldeed aan de door de klant gestelde geluideisen.