Clusters 2d

GIS toolbox voor geluidsanering MJPG

Wij zijn samen met Arcadis betrokken bij het akoestisch onderzoek om de omvang van de geluidmaatregelen te bepalen voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van Rijkswaterstaat. Ons akoestisch onderzoek bestrijkt perceel 2, dat ongeveer het gebied van de provincies Utrecht en Zuid-Holland beslaat. Bij het onderzoek naar de geluidmaatregelen hebben we grote hoeveelheden geografische databestanden bijeen gebracht. Voor het combineren, bewerken en controleren van deze data heeft M+P een toolbox ontwikkeld in ArcGIS, waarmee een grote hoeveelheid handwerk wordt gereduceerd tot een paar drukken op de knop. Deze automatisering leidt tot een besparing van tijd, energie en kosten, en leidt bovendien tot meer eenduidigheid en minder fouten.
De ontwikkeling leverde allerlei uitdagingen op: projectmanagement, interpretatie van wet- en regelgeving, gebruikerswensen en technische uitdagingen, zowel op het gebied van GIS als op het gebied van softwaretechniek. We zijn trots op het resultaat.

Akoestisch onderzoek en ontwerpen geluidmaatregelen

Voor het akoestisch onderzoek moeten verschillende geografische databestanden worden gecombineerd. Het gaat onder andere om de ligging van alle rijkswegen, met verschillende rijstroken en toe- en afritten, en de bijbehorende data over de verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektypen. Deze gegevens zijn overgenomen uit het RWS geluidregister. Ook de gegevens over bestaande geluidschermen zijn uit het register afkomstig. Daaraan hebben we gegevens toegevoegd over de ligging van alle woningen en andere geluidgevoelige objecten, afkomstig uit de BAG. En omdat al deze gegevens in het platte vlak zijn gedefinieerd, hebben we ook de hoogteinformatie met behulp van het DTB en AHN toegevoegd.

De combinatie van alle gegevens vraagt om complexe geografische bewerkingen en om een uitgebreide, nauwgezette controle van invoergegevens en resultaten. Geen enkel databestand is helemaal foutloos, en de combinatie van verschillende bestanden levert ook weer uitdagingen op voor de nauwkeurigheid.

Als het hele 3D model van de bron en omgeving gereed is, dan kunnen de akoestische berekeningen worden gestart. Hierbij stellen de geluidadviseurs verschillende pakketten van maatregelen samen, met behulp van de informatie die de toolbox levert. Het gaat dan om geluidsarme wegdekken, zoals tweelaags ZOAB, en geluidschermen van verschillende lengte en hoogte, die uiteraard op de juiste plaats moeten staan. Voor elk van de verschillende maatregelopties moet daarna de financiƫle doelmatigheid worden afgewogen. Dat gaat volgens het Kader Doelmatigheidscriterium Geluidmaatregelen (Kader DMC) dat Rijkswaterstaat heeft opgesteld. Voor elke maatregelvariant is bepaald of deze kosteneffectief is: levert de maatregel voldoende geluidreductie op in verhouding tot de aanleg- en onderhoudskosten?

Resultaten

De GIS toolbox is ontwikkeld door M+P, waarbij de collega's van Arcadis hun expertise hebben ingezet om de wensen van gebruikers duidelijk te krijgen en de software uitgebreid te testen. De tool neemt een hoop eentonig en soms vervelend handwerk uit handen en stelt de adviseurs in staat zich te concentreren op het belangrijkste werk, namelijk het ontwerpen van de maatregelen. De tool leidt bovendien tot een eenduidige manier van werken en rapporteren.

Al met al een nuttig en leerzaam ontwikkeltraject, met uitdagingen op alle niveaus: projectmanagement, interpretatie van wet- en regelgeving, gebruikerswensen en technische uitdagingen, zowel op het gebied van GIS als op het gebied van softwaretechniek. We kijken met trots naar het resultaat.