Schermmeting in galmkamer

Product optimalisatie geluidsabsorptie

Ard Kuijpers: "Geluidsabsorptie is een belangrijke materiaaleigenschap in de bouw en in de civiele techniek. Absorberende geluidsschermen naast het spoor en de weg zorgen voor de bescherming van omliggende woningen. In kantoren en scholen zijn absorberende plafond- en wandpanelen essentieel voor een goede ruimteakoestiek. Verschillende omgevingen vragen echter om een andere benadering van de akoestische absorptie. Samen met u stemmen wij de functionaliteit van uw product af met de gewenste geluidsabsorptie.

Laboratorium meting

Het definitief ontwerp kan worden beproefd in een galmkamer. Hiervoor maken wij gebruik van het laboratorium te Planegg bij ons zusterbedrijf Müller-BBM. In de galmkamer wordt de akoestische absorptie van het product bepaald volgens ISO 354. De resultaten worden gebruikt om de volledige absorptiespecificaties te bepalen, waaronder de geluidabsorptieklasse en diverse ééngetalsaanduidingen zoals DL, αw en NRC.