The Bank

Transformatie en renovatie met gevoel voor comfort en gezondheid

Theodoor Höngens: "Als gebouwen nieuwe bestemmingen of functies krijgen, vaart u als ontwikkelaar of aannemer op de eisen in het Bouwbesluit. Die eisen zeggen echter weinig over het comfort en de gezondheid in het gebouw. Om er zeker van te zijn dat het gebouw na de transformatie prettig is voor de gebruikers, geven wij goede bouwfysische adviezen bijvoorbeeld over thermisch comfort, geluid, daglicht en luchtkwaliteit. Juist in bestaande situaties is het toepassen van standaard oplossingen niet altijd mogelijk en is maatwerk nodig. Transformeren en renoveren doe je met gevoel!”

Comfort en gezondheid voor gebruikers vertalen naar bouwfysische adviezen

Bij een renovatie of transformatie komen allerlei stakeholders en experts kijken. Het gebouw krijgt een nieuwe functie, aangepast aan de wensen van nieuwe gebruikers. Er is specialistische kennis nodig van een architect, constructeur of bouwfysicus. De verbouwing moet kosteneffectief zijn voor de eigenaar van het gebouw en comfortabel voor de gebruiker. M+P focust op het comfort en de gezondheid van de gebruiker na de ingreep en houdt daarbij de kosteneffectiviteit van de maatregelen in het oog.  

In ons advies betrekken we:

  • akoestisch comfort (geluidswering gevel,geluidsisolatie tussen functies, akoestiek grotere ruimten)
  • milieubelasting (geluid, luchtkwaliteit)
  • thermisch comfort (warmteisolatie, koudebruggen)
  • energiegebruik (thermische isolatie, principe technische installaties)
  • daglicht 

Stapsgewijs transformeren met oog op bewoner of gebruiker

Bij (grotere) verbouwingen en functiewijziging stellen we eerst een technisch programma van eisen op. We houden rekening met de bouwregelgeving, maar meer nog met de wensen van de opdrachtgever, de mogelijkheden van het gebouw en het comfortniveau dat nodig is voor een gezonde woon- of werkomgeving. Het technisch pve is de kapstok voor ons advies over voorzieningen en materialen.

Renovatie van The Bank, Rembrandtplein Amsterdam

Een goed voorbeeld van die aanpak is de renovatie van The Bank aan het Rembrandtplein. Dit voormalige monumentale bankgebouw is door Rijnboutt grondig gerenoveert voor de Kroonenberg groep. In het bouw is nu plaats voor meerdere bedrijven en er is een commerciële plint gerealiseerd. M+P adviseerde over de akoestiek, geluidswering, geluidsisolatie, thermische isolatie en het voorkomen van koudebruggen.

Van school naar muziekschool Het Muziekpakhuis

Het Muziekpakhuis heeft haar intrek genomen in de voormalige school aan de Alberdingk Thijmstraat 19 in Amsterdam. Het gebouw is daarvoor grondig gerenoveerd. M+P heeft maatregelen voor de geluidsisolatie en akoestiek geadviseerd, zodat het pand in de nieuwe functie van een muziekschool optimaal functioneert. Docenten, staf en bestuur van het Muziekpakhuis zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van het nieuwe pand. De Stichting Muziekpakhuis is een ongesubsidieerde stichting, die voor amateurmuzikanten een omgeving biedt om talenten te ontdekken en zich muzikaal te ontplooien.