Beweegbare brug 2

Geluidhinder van beweegbare bruggen

Christiaan Tollenaar: “Nu ook op het provinciale en gemeentelijke wegennet steeds meer stil asfalt wordt aangelegd, blijken beweegbare bruggen een bron van geluidhinder te worden. Steeds vaker worden lokale wegbeheerders geconfronteerd met klachten van omwonenden.”

Hinder

De hinder onstaat in veel gevallen na veranderingen bij de brug. Renovatie of vervanging van de brug is een veel voorkomende aanleiding. Ook vervanging van lawaaig- door stil asfalt op de aanliggende weg kan ervoor zorgen dat het geluid van de brug meer opvalt. Op veel probleemlocaties staan de woningen dicht bij de brug en aan het water. Het hoofdzakelijk laagfrequente geluid dat afstraalt van de onderzijde van de brug komt hierdoor gemakkelijk bij de woningen terecht.

Uit onze ervaring blijkt dat het trillen van het beweegbare deel van de brug, al dan niet in combinatie met een lawaaiige voegovergang, in veel gevallen de belangrijkste oorzaak is van de geluidhinder. In extreme gevallen klappert het brugdek op de opleggingen als vrachtauto’s over de brug rijden.

Geen brug is het zelfde

Als de hinder van de brug aangepakt moet worden, kunnen er geluidmaatregelen worden genomen. Om goed advies te kunnen geven is het nodig om de opwekkingsmechanismen van het geluid te kennen. Relevant hierbij zijn onder andere:

  • de voegovergangen; standaard of stille voeg;
  • de ingangsimpedantie; hoeveel energie neemt de brug op;
  • trillingsoverdracht; massa, stijfheid en demping bepalen in hoeverre de hele brug in trilling komt;
  • afstraalefficiency; stijfheid, vorm en omgeving bepalen hoe gemakkelijk de trillende brugdelen geluid afstralen naar de omgeving.

Oplossingen

M+P onderzocht de laatste jaren de geluid- en trillingseigenschappen van verschillende beweegbare bruggen. Enkele van de werkzaamheden waarbij wij onze ervaring kunnen inzetten zijn:

  • het meten van de laagfrequente hinder nabij woningen;
  • het vaststellen van de brugtoeslag;
  • het vaststellen van brug specifieke eigenschappen;
  • advies bij ontwerp van de brug en de keuze voor maatregelen;
  • vergelijkende metingen voor en na het nemen van maatregelen.