Kunstwerk met vrachtwagen

Geluid van voegovergangen

Christiaan Tollenaar: "Bruggen of viaducten met lawaaiige voegovergangen kunnen door omwonenden als hinderlijk worden ervaren. Het geluid van voertuigpassages over dergelijke voegovergangen is duidelijk herkenbaar boven het wegverkeersgeluid. De kans op klachten over geluidhinder is groter wanneer er vanwege geluidbeheersing een stiller wegdektype is toegepast of wanneer er geluidschermen zijn geplaatst. Samen met Rijkswaterstaat hebben we de norm ‘Geluideisen Voegovergangen’ opgesteld. Dit document geeft de geluideisen waaraan een voegovergang in een bepaalde situatie moet voldoen. Wegbeheerders en producenten kunnen met deze informatie de gewenste voegovergang toepassen en hindersituaties door het toepassen van lawaaiige voegovergangen worden hiermee voorkomen.”

Geluidmetingen aan voegovergangen

Indien er na de realisatie van een voegovergang gerede twijfel bestaat over de akoestische prestatie ervan vindt er via een geluidmeting een toetsing plaats aan de geluideis. Om de geluideis te kunnen toetsen, hebben wij met Rijkswaterstaat een meetprotocol ontwikkeld waarmee de geluidemissie bij een voegovergang eenduidig kan worden vastgesteld. Dit meetprotocol is opgenomen in de norm ‘Geluideisen Voegovergangen’ (RTD 1007-3).

De ene voeg is de andere niet

De waarde van de geluideis is direct afhankelijk van de concrete situatie waar de voegovergang wordt ingebouwd. Naarmate er meer geluidmaatregelen zijn toegepast, in de vorm van een stil wegdek of geluidschermen, is de geluideis strenger. Uit onderzoeken voor Rijkswaterstaat, provincies, aannemers en adviesbureaus hebben we veel kennis opgebouwd omtrent het akoestisch gedrag van voegovergangen en de geluidafstraling naar de omgeving. In een database is de akoestische kennis beschikbaar van vrijwel ieder voegtype dat in Nederland wordt toegepast. Bij specifieke uitvoeringsvormen kunnen we goed inschatten wat dit voor effect heeft op de geluidemissie en hoe de geluidniveaus zich zullen verhouden tot de geluideisen.

Aantoonbaarheid vooraf met de GeluidLabelWaarde (GLW)

Rijkswaterstaat hecht er grote waarde aan dat de geschiktheid van een bepaalde voeg op voorhand wordt aangetoond. Om aan te tonen dat een bepaald type voegovergang aan de geluideis kan voldoen, dient van dit voegtype de GeluidLabelWaarde (GLW) bekend te zijn. Wanneer de GeluidLabelWaarde lager is dan de geluideis, is aangetoond dat het type voegovergang met grote zekerheid aan die eis voldoet. Voor de ‘Meerkeuzematrix Voegovergangen’ hebben wij van de meest voorkomende voegtypen in Nederland de GeluidLabelWaarde al vastgesteld. Maar ook van nieuwe en innovatieve voegproducten kunnen we de GeluidLabelWaarde bepalen.