Kerstdiner kasteel Maurick

Het DNA van M+P, de rode draad door onze verhalen (50/50)

Dit is de laatste blog in onze reeks die 50 jaar M+P beschrijft. Een afsluiter waarin Richard, Saskia, Christiaan en Ard terugblikken op wat zij en hun (oud-)collega’s in de afgelopen 50 jaar bij M+P hebben beleefd. En daarvóór zelfs; we lazen wat er aan de wieg stond van ons bureau. Eén ding komt duidelijk naar voren uit de verhalen: de gelijkwaardige manier waarop wij met elkaar omgaan, de creativiteit waarmee we tot oplossingen komen en de passie waarmee we dat aanpakken. Dit DNA vormt de rode draad die 50 jaar geleden al aanwezig was, nog steeds voor iedereen herkenbaar is, en die wat ons betreft mag doorlopen richting een mooie toekomst.

 

Richard Florentinus
Al 40 jaar een familiegevoel, en dat mag van mij blijven bestaan


Richard heeft er de meeste M+P-jaren op zitten van ons allemaal. “De manier waarop wij met elkaar omgaan en de betrokkenheid van iedereen om me heen geeft me een soort van familiegevoel dat ik herken in de verhalen. Natuurlijk was ik al op de hoogte van de projecten van mijn collega’s, maar nu heb ik in de blogs ook wat meer over de inhoud daarvan kunnen lezen. En de meer persoonlijke verhalen van enkele collega’s versterken het familiegevoel nog eens. Wat ik ook interessant vond, is de geschiedenis van Abraham Melzer. Na al die jaren in dienst van M+P kende ik die nog niet.
In de 40 jaar dat ik hier zit is er veel gebeurd. Ik had nooit verwacht dat wij als adviesbureau nog eens meetsystemen zouden gaan verkopen. Ik vraag me wel eens af waar we naartoe gaan. Worden we overgenomen door AI en zijn onze adviezen dan nog wel nodig? Zijn we dan nog daadwerkelijk met geluid bezig, of hebben we dan andere projecten waarmee we het verschil maken in Nederland en zelfs daarbuiten?
In ieder geval hoop ik op meer verhalen van M+P in de toekomst, ook na mijn pensioen. Ik zou graag meer lezen over de geschiedenis, en zien dat al die kennis en het familiegevoel behouden blijven. Ik zou het leuk vinden om te lezen over de persoonlijke kant van mijn collega’s, maar ook over nieuwe medewerkers. En
voor hen geldt dan: ‘Hey, wie zijn die oude mensen die dit bedrijf hebben gebracht waar het nu is?’ Die informatie mag wat mij betreft niet verloren gaan.”

 

Saskia Hardeman
Een toekomst met tijd voor elkaar en nieuwsgierigheid naar elkaars projecten


Saskia werkt nog ‘maar’ zes jaar bij M+P, maar als zij íets herkent uit de jubileumverhalen, dan is het wel de passie waarmee collega’s vertellen over de projecten waaraan ze – soms al jarenlang - werken. “Een leuke verrassing was het om te lezen dat we een soort van zusterbedrijf in Tel Aviv hebben. Maar ook verrassend voor mij was dat we al zo lang op deze manier met stagiairs werken. Wat goed om te lezen over collega’s die hier 25 jaar geleden of langer een interessant en innovatief stageproject hebben opgestart, dit als vaste medewerker verder hebben uitgewerkt en door de jaren heen een belangrijke ontwikkeling op de kaart hebben gezet. Stagiairs zijn dus eigenlijk gewoon onze toekomst! Tot nu toe pakken we dit goed aan, want ik denk dat er in de voorbije jaren stiekem meer nieuwe collega’s zijn gestart als stagiair, dan dat er via een standaard sollicitatieproces zijn binnengekomen. Ik hoop echt dat we het belang van stagiairs blijven zien. Hoe leuk zou het zijn om over 25 jaar te kunnen zeggen: ‘Kijk, met dit product is onze collega in 2023 gestart als stagiair AI!’
Voor de toekomst hoop ik dat het effect dat Corona heeft gehad op onze manier van werken weer wat minder wordt. Want het is fijn en goed om elkaar in levenden lijve te blijven zien. Laten we de goede sfeer bij M+P behouden, tijd voor elkaar blijven vrijmaken en nieuwsgierig blijven naar elkaars projecten.”


 

Kerstdiner Directie

Christiaan Tollenaar
Ik hoop dat we allemaal die honger naar technologie blijven houden


Christiaan weet direct een belangrijk stukje DNA van M+P te benoemen dat hij uit de verhalen herkent. “Als er een vraag komt van een klant waar nog geen oplossing voor is, dan gaan we gewoon aan de gang. We zijn open naar de opdrachtgever over wat we niet weten. Misschien omdat het nog niet bestaat. Dan knopen we onze kennis van fysica en onze kennis over specifieke onderwerpen aan elkaar en combineren het met de handigheid van collega’s die met software heel mooie dingen kunnen doen. Dan ben je echt aan het ontwikkelen.
Ik herken onszelf wel in enkele van de kernwaarden van ons moederbedrijf Müller-BBM: ‘Uitmuntendheid’ op technisch vlak en de ‘Moed om iets nieuws te proberen’. En ik herken uit de blogs de manier waarop we gretig aan de slag gaan: niet vies van een werkbank, en zeker niet alleen vanachter een bureau, maar ook buiten of in Den Haag. Zo heeft M+P toch maar mooi meegeschreven aan de geluidwetgeving in Nederland!
Wat ik over 25 jaar nog steeds hoop te zien, is onze manier van werken. Wij kunnen
iets extra’s betekenen, omdat we technisch snappen hoe dingen in elkaar zitten. En ik hoop dat we nieuwsgierig blijven en allemaal die honger naar technologie blijven houden. Dat we echte ‘techneuten’ blijven. Want ik denk dat dat ons sterk maakt. Vanuit onze kennis, technische specialisatie én ons vermogen om nieuwe technieken op te nemen, in de toekomst nog steeds die klant helpen.”

 

Ard Kuijpers
Hieruit spreekt ons DNA


“Ik zie een duidelijke rode draad in alle verhalen, waar ik blij van word. Onze kernwaarden vrijheid en creativiteit komen goed naar voren. Vrijheid door op basis van gelijkwaardigheid en openheid met elkaar te werken en de creativiteit om buiten de kaders om met zelf verzonnen of gebouwde oplossingen te komen en uitdagingen het hoofd te bieden. In de afgelopen periode heb ik vaak collega’s en sollicitanten op de jubileumverhalen gewezen; hieruit spreekt ons DNA!
Dat je zoveel vrijheid mag nemen en verantwoordelijkheid dragen, vond ik altijd heel bijzonder in het bedrijfsleven. Het maakt dat je je een belangrijk radertje voelt in het geheel. Dat gevoel had ik toen ik begon in 1999, en het is er nog steeds.
Een pioniersgeest en gretigheid om nieuwe problemen niet te zien als een obstakel maar als een leuke uitdaging, maakt dat we goed zijn uitgerust voor toekomstige uitdagingen. Deze nieuwsgierige instelling heeft te maken met de mindset, en ik zie het in het type mensen dat bij M+P werkt. Dat 
geeft vertrouwen in de toekomst.

Ik wil dat we over 25 jaar nog steeds goede dingen doen op het gebied van de combi informatietechnologie en leefomgeving. Zoals deze inzetten voor nieuwe meetsystemen, bij het bouwen van maatwerksoftware voor onze klanten, of op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat kan je met computers en hoe helpen die ons om problemen op te lossen en onze leefkwaliteit te verbeteren? In de voorhoede zitten van deze ontwikkeling, dat is een wens. Daarmee lopen we mooi in de voetsporen van het Amerikaanse Bolt Beranek and Newman Inc., dat in 1962 samen met een aantal koplopers uit de Duitse akoestiekwereld ons moederbedrijf Müller-BBM heeft opgericht.
En als geluid en trillingen over een aantal jaren voor iedereen gesneden koek wordt, dan gaan we verder met nieuwe dingen. Want de echte rode draad is dat we mensen helpen met onze oplossingen, om dingen eenvoudiger te maken en vanuit een technische wereld onze leefomgeving beter te maken. Laten we die traditie voortzetten.”

Kerstdiner met partners