Maarten bij meetopstelling langs de weg voor NEMO-project

Stage als succesvolle start (43/50)

Een stage bij M+P kan zomaar bepalend zijn voor je carrière. Senior adviseur Ronald van Loon werkt bijna 25 jaar na dato nog steeds bij ons. En Maarten Meeuwes moet zijn tweede M+P-stage nog afronden, maar weet nu al dat hij ook daarna blijft. Ze leggen graag uit waarom.

Afstudeerverslag met juryrapport

Toen Ronald laatst zijn afstudeerverslag nog eens tevoorschijn haalde, kwam hij ook het bijbehorende juryrapport weer tegen. Hij herinnert zich hoe verrast hij daarmee destijds was: ‘Ik wist helemaal niet dat mijn opleiding het rapport had ingestuurd voor een prijs!’ Terugblikkend begrijpt hij wel waarom juist zijn onderzoek kansrijk was. Bij M+P paste hij de kennis uit zijn opleiding Technische Natuurkunde toe op een maatschappelijk probleem: wegdekgeluid. ‘Dat was voor mijzelf ook de reden om hier te blijven werken. Mensen zijn echt geholpen met onze technische oplossingen. Dat hoor ik bijvoorbeeld terug in bijeenkomsten met omwonenden van projecten waar we bij betrokken zijn.’

Maatschappelijk relevant onderzoek

Ook voor Maarten speelt die maatschappelijke relevantie een belangrijke rol in zijn enthousiasme. ‘In mijn eerste stage werkte ik mee aan NEMO, een innovatief Europees project. Daarmee droegen we echt bij aan het verminderen van verkeerslawaai. Daarnaast vond ik de begeleiding vanuit M+P heel fijn. Ik kreeg veel vrijheid. Bovendien merkte ik dat er heel veel kennis zit bij iedereen. Door met collega’s te praten kwam ik altijd weer een stap verder in mijn onderzoek.’

Samen groeien in luchtvaart

De samenwerking tussen Maarten en zijn begeleider beviel van beide kanten zo goed dat ze afspraken om te kijken of ze nog meer voor elkaar konden betekenen. Al snel kreeg Maarten de vraag of hij ook zijn afstudeerstage bij M+P wilde doen. Dat wilde hij zeker, onder de voorwaarde vanuit zijn studie Aviation Engineering dat luchtvaart een belangrijke rol zou spelen in het onderzoek. Dat kwam alleen maar goed uit, want juist op dat gebied wil M+P ook graag groeien.

Vernieuwing

Zo komt het dat Maarten nu naar volle tevredenheid de nieuwe kennis uit zijn opleiding inbrengt om uit te zoeken hoe verschillende factoren van invloed zijn op de variatie in geluidniveaus bij startende en landende vliegtuigen op Schiphol. En met alle plezier: ‘Zoals het er nu uitziet word ik de nieuwe Ronald en ga ik ook na mijn afstuderen hier aan de slag.’ Ronald: ‘Zo werken we graag. Studenten en net afgestudeerden zorgen voor vernieuwing. Dat is belangrijk voor een innovatief bedrijf als M+P.’

Internationaal succes

Die vernieuwing zat ook in Ronalds eigen afstudeeronderzoek. Hij ging na of een nieuwe, veel snellere meetmethode voor wegdekgeluid dezelfde resultaten opleverde als de tot dan toe gebruikelijke methode. Dat bleek het geval en zo leverde zijn afstudeerverslag een belangrijke bijdrage aan het succes van een nieuwe internationale norm. Ronald: ‘Het systeem dat we toen gebouwd hebben, gebruiken we niet alleen zelf nog steeds. We hebben het ook aan meer dan 25 andere partijen verkocht.’