SPB opstelling

SPB-meting

Met een SPB-meting worden de geluideigenschappen van een wegverharding nauwkeurig vastgelegd. Het resultaat van een SPB-meting is direct vergelijkbaar met de referentiewaarden uit het reken- en meetvoorschrift. Het is dé methode voor het vaststellen van de geluidreductie van wegdekken.

Lichte en (middel)zware motorvoertuigen

De uitvoeringswijze van de Statistical Pass-By (SPB)-methode is vastgelegd in ISO 11819-1. Op vaste afstanden van de weg worden de geluidemissies gemeten van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen. Zoals de naam al doet vermoeden wordt een statistische toets gedaan van het wegdek waarbij passagegeluid van veel verschillende, separate, voertuigen gemeten wordt. Voor een SPB-meting zijn doorgaans geen verkeersmaatregelen nodig, wij houden voldoende afstand tot de weg en maken, zoals voorgeschreven, gebruik van het voertuigaanbod op de weg. Omdat de geproduceerde geluidniveaus afhankelijk zijn van de rijsnelheid en luchttemperatuur, meten wij deze direct mee.

Wegdekcorrectie

Resultaten van honderden SPB-metingen hebben de basis gevormd voor de wegdekcorrecties zoals die in akoestische berekeningen volgens het reken- en meetvoorschrift worden gebruikt. Ook voor het vaststellen van de wegdekcorrectie van nieuwe wegdekken zijn SPB-metingen nodig.

Deskundig

Hoewel de SPB-methode zeer betrouwbaar en representatief is, stelt deze wel hoge eisen aan de deskundigheid van de operator. Zo moet het verkeer waaraan wordt gemeten met constante snelheid voorbijrijden en voldoende onderlinge afstand hebben om individuele passages te meten. Ook moet de omgeving gevrijwaard zijn van ongewenste reflecties en stoorgeluid. Door onze jarenlange ervaring en ons professionele meetteam geldt M+P in Nederland als zeer deskundig in het uitvoeren van SPB-metingen. We voeren per jaar enkele honderden metingen aan wegdekken uit.

Toepassingen

  • Statistical Pass-By (SPB)-metingen volgens ISO 11819-1
  • Normatieve vaststelling van de geluidniveaus
  • Toetsing aan bestekseisen
  • Vastleggen wegdekcorrectiewaarden (initieel en tijdgebonden effect)