Test track

Meten aan ISO 10844 test tracks

In tien jaar tijd hebben we ons ontwikkeld tot een van de belangrijkste partijen voor het uitvoeren van metingen aan ISO108444 testwegdekken. We hebben geleerd hoe we efficiënt met apparatuur en formaliteiten kunnen omgaan zodat we wereldwijd en met een korte doorlooptijd wegdekken kunnen certificeren. Nog voordat we in het vliegtuig terug naar huis stappen weet u al of het wegdek voldoet.

Ervaring

Het is al bijna tien jaar geleden dat we met een grote hoeveelheid apparatuur vertrokken om de eerste metingen uit te voeren. De apparatuur zat in zoveel koffers dat het noodzakelijk was om met twee personen te gaan. Inmiddels is de apparatuur kleiner en compacter ingepakt en kan alles met één persoon mee. 

Na meer dan twintig metingen verdeeld over vijf continenten weten we hoe het werkt en hebben we het proces goed onder controle.