screenshot kostentool

Nieuwe Kostentool Stille Wegdekken

De nieuwe Kostentool Stille Wegdekken staat online. De tool geeft snel een indicatie van de financiële consequenties voor beheer en onderhoud bij de toepassing van stille wegdekken. Daarmee kan de tool een belangrijke rol spelen in de afwegingen voor geluid in de Omgevingswet en voor het opstellen van een Actieplan Geluid.

Nieuwe ontwikkelingen

De laatste actualisatie van deze kostentool was in 2015. Inmiddels zijn er nieuwe geluidreducerende wegdektypen op de markt zoals akoestisch geoptimaliseerd SMA en duurzame dunne geluidreducerende deklagen. Ook de kosten en onderhoudsstrategieën zijn aan verandering onderhevig. Met de nieuwe kostentool zijn de normkosten geactualiseerd. Deze zullen onder andere gebruikt gaan worden voor de aangepaste subsidieregeling die vanaf 2021 in werking treedt in het kader van de Omgevingswet.

Sanering, Omgevingswet en Actieplan

Voor wegbeheerders die op grond van de geluidregelgeving een saneringsplicht hebben of die dat onder de nieuwe Omgevingswet gaan krijgen, is de kostentool stille wegdekken een belangrijk hulpmiddel. Milieuspecialisten en planologen kunnen de tool inzetten om geluidmaatregelen af te wegen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een Actieplan Geluid, bij de transformatie naar woningbouw of bij het verminderen van de geluidsbelasting om een gezonde leefomgeving te realiseren.

Meer informatie is te vinden op www.silentroads.nl.