Jan en Bert

Concrete antwoorden op omvangrijke beleidsvragen

Bert Peeters: “De rijksoverheid is continu bezig met beleid om mobiliteit in balans te brengen met een goede leefomgeving. Je kunt je voorstellen dat dat veel vragen oplevert over de gevolgen voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit en klimaat. Denk aan projecten als ‘130 km/h’, de nieuwe Wet milieubeheer (SWUNG) en de geluidskaart en het actieplan (EU Omgevingslawaai). Wij vinden het leuk om voor veelomvattende (beleids)vragen duidelijke, concrete en betrouwbare informatie aan te reiken.”

M+P levert altijd

Elke vraag begint met een intake om de vraag ook echt scherp en helder te krijgen. Wij werken graag op locatie bij de klant. Onze klanten zijn vaak drukbezette mensen, zodat het handig is als we fysiek in de buurt zijn om snel en efficiënt te overleggen en bij te springen. Daardoor kennen we de cultuur en de structuur van veel organisaties en weten we de juiste personen snel te vinden. En zij ons. Door onze flexibele houding en onze expertise zijn we altijd snel en efficiënt. Of zoals onze klanten soms zeggen: “M+P levert altijd”.

GIS-tools kunnen helpen

Veel vragen van de rijksoverheid spelen op landelijke schaal. Dat betekent dat als er informatie (data) beschikbaar is, het altijd heel omvangrijke data betreft. Om je vraag te beantwoorden, moet je meestal putten uit allerlei verschillende bronnen die niet voor dat doel gemaakt zijn en meestal ook niet simpel te combineren zijn. Gelukkig beschikken we over creativiteit en ruime ervaring met Geografische Informatiesystemen (GIS) om de juiste analyses te doen, de bronnen op een goede manier aan te boren en de resultaten eenvoudig en helder te presenteren. Eén overzichtelijke kaart zegt meer dan tien tabellen en 1000 woorden.