plandrempels gemeenten

Veel plandrempels bij gemeenten boven de advieswaarde WHO

Vanuit de Europese richtlijn Omgevingslawaai hebben veel gemeenten een actieplan Geluid opgesteld dat geluidmaatregelen aankondigt voor de periode 2018 tot 2023. Uit een inventarisatie van de plandrempels blijkt dat de ambities per gemeente behoorlijk verschillen. In vergelijking tot de advieswaarden van de WHO, zijn veel plandrempels zelfs aan de hoge kant.