SPB opstelling

Actualiseren rapportages Cwegdek voor stille wegdekken

Ronald van Loon: “In 2012 is de classificatiemethode voor de geluideigenschappen van wegdekken grondig herzien. De nieuwe Cwegdek beschrijft de geluideigenschappen van een wegdektype of product nu nog adequater. Producenten van stille wegdekken passen nu dus hun bestaande Cwegdek-product-rapportages aan naar de nieuwe methode. Dat is belangrijk, want in nieuwe contracten zal daarnaar gevraagd worden. M+P zorgt er voor dat de nieuwe bepaling van de Cwegdek helemaal overeenkomt met de gewijzigde methode.”

Waarom is de Cwegdek-methode gewijzigd?

Sinds 2006 zijn we veel wijzer geworden over wegdekken. Het werd tijd om nieuwe kennis en inzichten in te passen in de Cwegdekmethode. Zo karakteriseert de Cwegdek niet langer de geluid eigenschappen in nieuwstaat; ook het gedrag gedurende de levensduur is erin opgenomen. De nieuwe Cwegdek-informatie van standaard categorieën en producten is te vinden op www.infomil.nl. U vindt er een overzicht van producten die al een nieuw Cwegdek-product-rapport hebben. In contracten en bestekken wordt vaak naar de Cwegdek van producten gevraagd, en dus is het belangrijk dat de Cwegdek van een product bekend is. 

Hoe kom je aan een Cwegdek?

Als u wilt weten wat het 'geluidlabel' van uw wegdek is, kunt u dat laten bepalen. Allerlei stille wegdek producten en wegdek categorieën hebben al een Cwegdek waarmee hun geluid eigenschappen gekarakteriseerd worden. Wij hebben in de afgelopen vijftien jaar veel Cwegdek-rapportages opgesteld. Meestal kan dat op basis van (beschikbare) geluidmetingen. 

Als u het rapport met de Cwegdek-gegevens op de website infomil.nl plaatst, wordt het beschikbaar voor potentiële nieuwe gebruikers. De  Cwegdek is ook nuttig voor uitvoerders van akoestische onderzoeken. Zij kunnen in hun berekeningen de concrete wegdekeigenschappen meenemen.

M+P, CROW en TNO actualiseren methode

De nieuwe Cwegdek-methode is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 en in CROW-publicatie 316. Deze is door M+P samen met TNO gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en CROW. Het was een uitdaging om de methode zodanig te verbeteren dat de werkelijke geluideigenschappen beter worden beschreven, zonder dat de methode hopeloos ingewikkelder wordt. We zijn daar samen met TNO en CROW goed in geslaagd.